Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. - гр. Сунгурларе 16.02.2023г.
Определяне на местата за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. 13.02.2023г.
Определяне на реда и сроковете за подаване на заявления за придобиване на дърва за огрев 13.02.2023г.
Покана за провеждане на консултации за състави на СИК при Кмета на Община Сунгурларе 10.02.2023г.
Заповед на Кмета на Община Сунгурларе за образуване на избирателни секции за провеждане на избори за Народно събрание на 2.4.2023г. 07.02.2023г.
Протокол от журиране на творби от Национална изложба - конкурс "Св. Трифон Зарезан" - 2023г. 07.02.2023г.
Решение на Общински съвет за ползване на дървесина през 2023г. от Общински горски територии 19.01.2023г.
ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 10.01.2023г.
Провеждане на открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията 09.11.2022г.
Протокол от заседание на комисия по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ 04.11.2022г.