Забраняване продажбата и сервирането на алкохол за времето от 20:00ч. на 28.10.2023г. до 08:00ч. на 30.10.2023г. 04.10.2023г.
НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 29.09.2023г.
Заповед № 502/19.09.2023г. за начало и ред за провеждане на предизборната кампания 25.09.2023г.
Избирателен списък за гласуване в изборите на 29 октомври 2023г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 13.09.2023г.
Избирателен списък за гласуване в изборите на 29 октомври 2023г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 13.09.2023г.
Избирателен списък за гласуване в изборите на 29 октомври 2023г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 13.09.2023г.
Избирателен списък за гласуване в изборите на 29 октомври 2023г. - гр. Сунгурларе 13.09.2023г.
Заповед за Образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе 16.08.2023г.
Информация за избирателите 14.08.2023г.
Покана за определяне състав на Общинска избирателна комисия 14.08.2023г.