Заповед за определяне на реда за събиране на средствата по списъците за снабдяване с дърва за огрев за отоплителен сезон 2023 - 2024г. 15.11.2023г.
Заповед за определяне на реда за издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дървета и лозя в земеделски имоти 15.11.2023г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г. 31.10.2023г.
СЪОБЩЕНИЕ за избиратели, затруднени в придвижването 23.10.2023г.
МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите 19.10.2023г.
Обучение на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) 18.10.2023г.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 18.10.2023г.
Образуване на подвижни избирателни секции (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания 16.10.2023г.
Образуване на подвижна избирателна секция (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания 13.10.2023г.
Определяне на секции за избиратели със затруднения в придвижването 13.10.2023г.