Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2024г. на Община Сунгурларе 18.01.2024г.
Цели на Общинска администрация Сунгурларе за 2024 година 18.01.2024г.
Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Сунгурларе през 2023г. 18.01.2024г.
Утвърдени образци на декларации по ЗПК 17.01.2024г.
Удовлетвореност на потребителите на административни услуги за 2023г. 16.01.2024г.
Подбор на персонал по проект “Бъдеще за децата в Община Сунгурларе“ 15.01.2024г.
Стартира реализацията на проект “Бъдеще за децата в Община Сунгурларе“ 02.01.2024г.
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ на Община Сунгурларе 15.12.2023г.
Община Сунгурларе кани жителите и гостите на града на празничното шоу "Коледни искрици" 06.12.2023г.
Заповед за опрделяне на реда за търговията и употребата на пиротехнически изделия 22.11.2023г.