Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 24.04.2024г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 24.04.2024г.
Избирателен списък за гласуване в избори за членове на ЕП от Р България на 9 юни 2024 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 24.04.2024г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. - гр. Сунгурларе 24.04.2024г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 24.04.2024г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 24.04.2024г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 24.04.2024г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - гр. Сунгурларе 24.04.2024г.
Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от РБългария и за народни представители на 9 юни 2024г. 23.04.2024г.
Информация за избирателите в изборите за членове на ЕП от Р България и за НС на 9 юни 2024г. 22.04.2024г.