Обучение на секционните избирателни комисии на 31.05.2024г. 23.05.2024г.
Възможности за финансово подпомагане по СПРЗСР 2023 - 2027г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 - 2020г. – Покана за информационно събитие 23.05.2024г.
Образуване на подвижна избирателна секция (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Сунгурларе 17.05.2024г.
Покана за провеждане на консултации при Кмета на Община Сунгурларе за определяне състав на ПСИК 17.05.2024г.
Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването 17.05.2024г.
Общински футболен турнир на малки врати 19 май 2024г. 16.05.2024г.
Съобщение за провеждане на растителнозащитни дейности 15.05.2024г.
Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване 08.05.2024г.
Съобщение на Централна избирателна комисия - проверка в избирателните списъци 30.04.2024г.
Определяне на началото и реда на предизборната кампания 30.04.2024г.