СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 001                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАСИЛ                         ГОСПОДИНОВ                    НИКОЛОВ
                      ДИМИТЪР                       ХРИСТОВ                       ДИМИТРОВ
                      ДОНКА                         РАЙКОВА                       ИВАНОВА
                      ИВАН                          КОЛЕВ                         ДЯКОВ
                      МАРИНКА                       ИВАНОВА                       ДЯКОВА
                      НЕДКА                         ГЕОРГИЕВА                     НИКОЛОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 002                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЖАСМИНА                       МИРОЛЮБОВА                    ЧАНЕВА
                      МАРИЙКА                       АТАНАСОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ПЛАМЕН                        СТОЯНОВ                       ПАСКАЛЕВ
                      СТАНИСЛАВ                     АСЕНОВ                        МИХАЙЛОВ
                      ТОДОР                         АНДОНОВ                       КИЧУКОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 003                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАСКА                      ВАСИЛЕВА                      ПАУНОВА
                      МАЯ                           ЖИВКОВА                       МИХАЙЛОВА
                      ЮЗЕИР                         АЙТЕНОВ                       ЮЗЕИРОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 004                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОЙКА                         ЩЕРЕВА                        ЙОРДАНОВА
                      ДРАГАН                        ВЕСОВ                         МИНКОВ
                      ЙОРДАН                        СТОЙЧЕВ                       АТАНАСОВ
                      ХРИСТО                        АТАНАСОВ                      СПАСОВ
                      ЩЕРЮ                          МИТКОВ                        ЙОРДАНОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 005                            кметство ...........     населено място С.БЕРОНОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЗЛАТКА                        ИЛИЕВА                        РАНИКОВА
                      ХРИСТО                        ЗЛАТКОВ                       ИЛИЕВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 006                            кметство ...........     населено място С.БОСИЛКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ПЕНКА                         СТЕФАНОВА                     ПЛАХОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 007                            кметство ...........     населено място С.ВЕДРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЙОРДАН                        СТОЯНОВ                       МАРКОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 008                            кметство ...........     населено място С.ВЕЗЕНКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МЕХМЕД                        СЕВДА АХМЕД                   АХМЕДОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 010                            кметство ...........     населено място С.ПЧЕЛИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛДИН                         АНДОНОВ                       ТОПАЛОВ
                      ГЬОКАЙ                        ЮКСЕЛ                         ХЮМЕТОГЛУ
                      ГЬОКСЕЛ                       ЮКСЕЛ                         ХЮМЕТОГЛУ
                      ЮКСЕЛ                         ХАСАНОВ                       АПТУЛОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 011                            кметство ...........     населено място С.ВЪЛЧИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      НИКОЛАЙ                       СТЕФАНОВ                      ХРИСТОВ
                      РАДКА                         ЯНКОВА                        МИЛКОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 012                            кметство ...........     населено място ...............

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЖЕЛЯЗКО                       ВАСИЛЕВ                       ПЕТРОВ
                      МАРИАНА                       ГАНЕВА                        ПЕТРОВА
                      НЕЙЧО                         ГЕОРГИЕВ                      НЕЙЧЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ЛЮДМИЛОВ                      СОФРОНИЕВ
                      СТАНИМИР                      ГАНЧЕВ                        КОЛЕВ
                      СТЕФАН                        КОСТАДИНОВ                    ЯНЕВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 016                            кметство ...........     населено място С.КАМЧИЯ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      РЕЙХАН                        ДУРАНОВ                       ЮЗЕИРОВ
                      СЪЛА МЕЛИСА                                                 ЕНГИН


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 017                            кметство ...........     населено място С.КЛИМАШ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНИТА                         МАРТИНОВА                     ЧАУШЕВА
                      БИЛЯНА                        НИКОЛАЕВА                     КАСАБОВА
                      ЕМЕЛ                                                        ДУМАН
                      ЗЕЙНЕП                        ДУРМУШАЛИ                     ИНДЖЕ
                      ИЛИЯ                          МИНКОВ                        МИНКОВ
                      МИЛАН                         ВЕЛЕВ                         МИЛАНОВ
                      НАЗЛЪ                                                       ШЕН
                      НАСКА                         КАРАМФИЛОВА                   АСЕНОВА
                      НЕДЖМИ                        КЯМИЛ                         МЕХМЕД
                      НИКОЛАЙ                       АСЕНОВ                        ЧАУШЕВ
                      НИХАТ                         ХЮСЕИН                        ХЮСЕИН
                      САДИФЕ                        ШЕВКЕД                        МИЛАНОВА
                      СЕЙДАХМЕД                     АХМЕД                         ИНДЖЕ
                      ФАТМЯ                         АШИМ                          ХЮСЕИН
                      ХУБЕН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ
                      ЮЛИЯН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 018                            кметство ...........     населено място С.КОСТЕН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛИ ОСМАН                                                   УЙГУН
                      АХМЕД                         САЛИМОВ                       ДЕЛИСАЛИМОВ
                      ЕЛЕНА                         ЕВГЕНИЕВА                     ЛОВДЖИЕВА
                      ИБРАХИМ                                                     УЙГУН
                      МАРИН                         АСЕНОВ                        ЛОВДЖИЕВ
                      МАРТИН                        МАРТИНОВ                      АСЕНОВ
                      НЕША                          НЕДКОВА                       АСЕНОВА
                      НИЛГЮН                                                      УЙГУН ДЕМИР
                      РАМАДАН                       МУСТАФОВ                      ИБРЯМОВ
                      СЕВЕРИН                       АСЕНОВ                        ЛОВДЖИЕВ
                      СЕЧКИН                                                      УЙГУН
                      ТАЙБЕ                         ХАЛИЛ                         ЛОВДЖИЕВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 019                            кметство ...........     населено място С.ЛОЗАРЕВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ПЕНКА                         РУСЕВА                        ТОДОРОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 020                            кметство ...........     населено място С.МАНОЛИЧ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЕНВЕР                         ХЮСЕИНОВ                      КЬОСЕВ
                      ЗЬОРЕ                         ХЮСЕИНОВА                     КАЛЕ
                      ИСКРА                         ЕВГЕНИЕВА                     МОЛЛАЮСЕИН
                      РУМЕН                         ЮЛИЯНОВ                       КЕХАЙОВ
                      ФИЛИЗ                         АХМЕДОВА                      ЮНДЕР


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 021                            кметство ...........     населено място С.МАНОЛИЧ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЗЮМБЮЛ                        АЛИОСМАНОВА                   ИСАЕВА
                      НАЗМИ                         БЕКИР                         КАРААЛИ
                      РЕФИК                         МУРАД                         МОЛЛАМАХМУД
                      САБРИЕ                        ИСМЕТ                         КАРААЛИ
                      СЕМИХА                        НАЗМИ                         БАЛЪК
                      СИНАН                         НАЗИФ                         УЗУН
                      ШИНАСИ                        РАИФ                          МОЛЛАМАХМУД


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 022                            кметство ...........     населено място С.ПОДВИС

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МАРИЯ                         ДИМИТРОВА                     ДЕНЕВА
                      РАДКА                         ВЪЛКОВА                       ЖЕЛЯЗКОВА
                      СТЕФАН                        ДИМОВ                         ТОДОРОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 023                            кметство ...........     населено място С.ПРИЛЕП

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТЧЕ                          МЕХМЕД                        МЕХМЕДАЛИ
                      ХАСАН                         ЕШИРЕФ                        МУСТАФА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 024                            кметство ...........     населено място С.САДОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЕМИНЕ                         МУСТАФОВА                     АКДОГАН
                      ИВАН                          ДИМОВ                         ГЕНОВ
                      СЕДИКА                        ИСМАИЛОВА                     ДЖИНОВА
                      ТАНЯ                          НИКОЛАЕВА                     ПЕТРОВА
                      ХРИСТИНА                      ХРИСТОВА                      ХРИСТОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 025                            кметство ...........     населено място ...............

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИМО                          ВЕЛЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ДИЯН                          ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      МАРИЯ                         СЛАВОВА                       КАЛЕВА
                      СОНЯ                          РУМЕНОВА                      ДУШЕВА
                      СТАНИМИР                      ИЛИЕВ                         ДИМИТРОВ
                      СТОЙКА                        ИВАНОВА                       КАРЧЕВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 026                            кметство ...........     населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЗЛАТКА                        МИТКОВА                       ОГНЯНОВА
                      МУСТАН                        ТАХИР                         ХЮСЕИН
                      САЛИМ                         ГЮЛТЯН                        КАМИЛ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 027                            кметство ...........     населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                           МАРТИНОВА                     АРСОВА
                      АНИФЕ                         МЕХМЕДАЛИ                     ЙЪЛМАЗ
                      АННА                          МИЛЕВА                        КАРААГАЧ
                      АХМЕД                         МЕХМЕДОВ                      ХАСАНОВ
                      АХМЕД                         МЕХМЕДОВ                      ШАКИРОВ
                      БЕКИР                         МЕХМЕД                        АХМЕД
                      БИНААЗИЕ                      ИСУФ                          ОСМАН
                      ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      ДИМЧО                         МИЛЕВ                         ХАДЖИЕВ
                      ЕВЕЛИНА                       ИВАНОВА                       МИТЕВА
                      ЕДЖРИН                                                      БИРЧАН
                      ЕЛКА                          МАНУШЕВА                      КИВИК
                      ЕМИЛ                          КРАСИМИРОВ                    БОМБАДЖИЕВ
                      ЕМИЛИЯ                        ДАНАИЛОВА                     ЙОРГЮН
                      ЕМИНЕ                         ЯКУБ                          ЮКСЕЛ
                      ЕМРЕ                                                        ЙОРГЮН
                      ЕНКО                          ХАРИЕВ                        СТОЙКОВ
                      ЕРЕН                                                        МУТЛУ
                      ЗИЙНЕБ                        АЛИ                           МЕХМЕД
                      ЗИЙНЕБ                        ИБРАХИМ                       ТАХИР
                      ЗОЯ                           ЮЛИЯНОВА                      ЮМЕР
                      ИСМАИЛХАКЪ                    ХЮСЕИН                        АХМЕД
                      ИСМАЙЛ                        ИСМАИЛХАКЪ                    АХМЕД
                      ИСМЕГЮЛ                       ТЕФИК                         РАШИД
                      ИСМИ                          МУСТАФА                       ЕМИН
                      КАДЕР                                                       БОЗДАГ
                      КЕРИМЕ                        НАЗИФ                         АХМЕД
                      КЪЙМЕТ                        МУСТАН                        АЛБАЙРАК
                      ЛЮТВИ                         ЕМИН                          СМАИХАКЪ
                      МЕХМЕД                        ОСМАН                         ИБРЯМХАК
                      МЕХМЕД                        ХАККЪ                         ЮМЕР
                      МЕХМЕД                        ХЮСЕИНОВ                      ИСУФОВ
                      МЕХМЕТ                                                      АЛИОГЛУ
                      МИЛЕН                         РУСАЛИНОВ                     МАРИНОВ
                      МИТКО                         МИЛАНОВ                       САШЕВ
                      МУРАД                         ХАБИЛ                         МУРАД
                      МУСТАФА                       ХЮСЕИН                        МУСТАФА
                      НУРГЮЛ                                                      УГУРЛУ
                      НУРИЕ                         ШАКИРОВА                      ШАКИРОВА
                      ОСМАН                         АЗИС                          ОСМАН
                      РАБИЕ                         ОСМАН                         СМАИХАКЪ
                      РЕМЗИЕ                        АДЕМ                          СЕВИНЧ
                      САНИЕ                         АХМЕД                         ЮМЕР
                      СЕВДАЛИНА                     ЯНКОВА                        БИРЧАН
                      СЕВЕРИН                       ЕМИЛОВ                        МОДРОВ
                      СЕВЕРИНА                      ИВАНОВА                       ЧОРЛУЛУОГЛУ
                      СЕЛИМЕ                                                      ГЮНЕШ
                      ФАТМЕ                         АЛИ                           АХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХАЛИИБРЯМ                     МЕХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХЮСЕИНАЛИ                     ХЮСЕИН
                      ФЕИЙДЕС                       МУСТАФА                       ИСУФ
                      ФЕРДИ                                                       КАРААГАЧ
                      ФИЙДЕС                        МУСТАФА                       ЮМЕР
                      ФИЙДЕС                        ОСМАН                         ОСМАН
                      ХАДЖЕР                        МЕХМЕДАЛИ                     ОСМАН
                      ХАЙРИЕ                        АХМЕД                         САРЪ
                      ХАМЗА                         ХАККЪ                         ИСУФ
                      ХАМИД                         АХМЕД                         ЮМЕР
                      ХАСАН                         АХМЕД                         ЮМЕР
                      ХАСАН                         ИКРЯМ                         ТАХИР
                      ХАТЧЕ                         АХМЕД                         ШАКИРОВА
                      ШАКИР                         МЕХМЕДОВ                      ШАКИРОВ
                      ЮЛИЯ                          СЕВЕРИНОВА                    ТОПАЛ
                      ЯКУБ                          ЯКУБОВ                        АЛИЕВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 9 юни 2024 г.
                                            (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                             (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 029                            кметство ...........     населено място ...............

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДЕНЬО                         ГОСПОДИНОВ                    ДЕНЕВ
                      ЙОВКА                         ВЪЛЧЕВА                       СТОЯНОВА
                      МИХАЛ                         КОЛЕВ                         МИХАЙЛОВ
                      ТОДОР                         ВЪЛЧЕВ                        СТОЯНОВ