Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 001
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАСИЛ                ГОСПОДИНОВ           НИКОЛОВ
                      ДИМИТЪР              ХРИСТОВ              ДИМИТРОВ
                      ДОНКА                РАЙКОВА              ИВАНОВА
                      ЕМНЯ                 ЕРЕДЖЕБОВА           ЗИЯ
                      ИВАН                 КОЛЕВ                ДЯКОВ
                      МАРИНКА              ИВАНОВА              ДЯКОВА
                      НЕДКА                ГЕОРГИЕВА            НИКОЛОВА
                      НИКОЛ                НИКОЛАЕВА            КУМЧЕВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 002
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЛЮБА                 АСЕНОВА              АСЕНОВА
                      МАРИЙКА              АТАНАСОВА            ГЕОРГИЕВА
                      МАРТИН               АСЕНОВ               АСЕНОВ
                      ПЛАМЕН               СТОЯНОВ              ПАСКАЛЕВ
                      РОЗА                 МАРТИНОВА            ЙОЗТЮРК ЧОБАН
                      СИЛВИЯ               МАРТИНОВА            РАЙЧЕВА
                      СТАНИСЛАВ            АСЕНОВ               МИХАЙЛОВ
                      ТАТЯНА               ГЕОРГИЕВА            РАЙЛИ
                      ТОДОР                АНДОНОВ              КИЧУКОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 003
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАСКА             ВАСИЛЕВА             ПАУНОВА
                      МАЯ                  ЖИВКОВА              МИХАЙЛОВА
                      ЮЗЕИР                АЙТЕНОВ              ЮЗЕИРОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 004
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОЙКА                ЩЕРЕВА               ЙОРДАНОВА
                      ДЖАНСЕЛ                                   ГЬОКМЕН
                      ДРАГАН               ВЕСОВ                МИНКОВ
                      ЙОРДАН               СТОЙЧЕВ              АТАНАСОВ
                      ХРИСТО               АТАНАСОВ             СПАСОВ
                      ЩЕРЮ                 МИТКОВ               ЙОРДАНОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.БЕРОНОВО, кметство ..........., секция № 005
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЗЛАТКА               ИЛИЕВА               РАНИКОВА
                      МИЛЕНА               ХУБЕНОВА             ХАРИЗАНОВА
                      ХРИСТО               ЗЛАТКОВ              ИЛИЕВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.БОСИЛКОВО, кметство ..........., секция № 006
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ПЕНКА                СТЕФАНОВА            ПЛАХОВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ВЕДРОВО, кметство ..........., секция № 007
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЙОРДАН               СТОЯНОВ              МАРКОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ВЕЗЕНКОВО, кметство ..........., секция № 008
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                  БОРИСОВА             ТОПАЛОВА
                      АСЕН                 БАЛИНОВ              ТОПАЛОВ
                      ЕРДЖАН                                    ИШЛЕК
                      ЕРЕДЖЕБ              ЙОНУСОВ              МУСТАФОВ
                      НАДИН                ШАБАН                СИНАП
                      НЕДЯЛКА              РУМЕНОВА             ХУБЕНОВА
                      РЕДЖЕП                                    ИШЛЕК


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ПЧЕЛИН, кметство ..........., секция № 010
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛДИН                АНДОНОВ              ТОПАЛОВ
                      ГЬОКАЙ               ЮКСЕЛ                ХЮМЕТОГЛУ
                      ГЬОКСЕЛ              ЮКСЕЛ                ХЮМЕТОГЛУ
                      ЗИНЕБ                ХАСАНОВА             ХЮСЕЙНОВА
                      МАРИЯНА              БАЛИНОВА             ЙОЗДЕМИР
                      РЕДЖЕП ЕМИР                               ЙОЗДЕМИР
                      СВЕТЛА               РАДОСТИНОВА          ТОПАЛОВА
                      ЮКСЕЛ                ХАСАНОВ              АПТУЛОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ВЪЛЧИН, кметство ..........., секция № 011
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МИЛЧО                МАНЧЕВ               ХРИСТОВ
                      НЕДЯЛКО              ГЕОРГИЕВ             ГЬОШЕВ
                      НИКОЛАЙ              СТЕФАНОВ             ХРИСТОВ
                      РАДКА                ЯНКОВА               МИЛКОВА
                      СЕВДЖАН                                   ЕР
                      СИЛВИЯ               ДИМОВА               ХРИСТОВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 012
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БЛАГОЙ               ДИНЕВ                ДИНЕВ
                      ЖЕЛЯЗКО              ВАСИЛЕВ              ПЕТРОВ
                      МАРИАНА              ГАНЕВА               ПЕТРОВА
                      НЕЙЧО                ГЕОРГИЕВ             НЕЙЧЕВ
                      НИКОЛАЙ              ЛЮДМИЛОВ             СОФРОНИЕВ
                      СТАНИМИР             ГАНЧЕВ               КОЛЕВ
                      СТЕФАН               КОСТАДИНОВ           ЯНЕВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.КАМЧИЯ, кметство ..........., секция № 016
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АДЕМ                                      ЙОЗТЮРК
                      АЙГЮЛ АЙДОЛУН                             АКГЮЛ
                      АЛААТТИН                                  ЗОФУН
                      АЛИ                  КЯЗИМ                МЮМЮН
                      АЛПЕРЕН                                   ЗОФУН
                      АНЕТА                ВЕЛИНОВА             БАЛДЖЪ
                      АСЯ                  СЪБЕВА               ХРИСТОВА
                      БАТУХАН                                   ЪРЪЗ
                      БЕРНА                ГЮНАЙ                ЙОЗГЮР
                      БИЛЯН                БИЛЯНОВ              АНДОНОВ
                      БИРДАНЕ              ЯШАР                 ШЕРИФ
                      БОРИС                ХРИСТОВ              ХРИСТОВ
                      БОЯН                 РАФАИЛОВ             РАДАНОВ
                      ВЕЛИЗАР              РАФАИЛОВ             РАДАНОВ
                      ВЕЛИКО               МИЛАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      ВЕЛИН                МИНЧЕВ               МИНЧЕВ
                      ВИЛЯНА               НЕВЕНОВА             АКГЮЛ
                      ВИОЛЕТА              МЛАДЕНОВА            МИНЧЕВА
                      ГАЛИНА               РАДОСЛАВОВА          ТЕРЗИЕВА
                      ГИЗЕМ                                     АЧЪШ
                      ГЮЛБИЕ               АБДУРАХМАН           ИБРЯМ
                      ГЮЛЯНА               НЕВЕНОВА             КАРАГЬОЗОВА
                      ГЮРСЕЛ               МЮМЮН                ХАЛИМ
                      ДЕМИР                ДЕМИРЕВ              ХРИСТОВ
                      ДЕМИР                РОМАНОВ              АСЕНОВ
                      ДЕМИР                СТАМЕНОВ             ХРИСТОВ
                      ДЕМИР                ХРИСТОВ              ХРИСТОВ
                      ДЕНИЗ                ХАЗИМ                ДАДАШ
                      ДЕНИСЛАВ             РАДАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      ДЕНИСЛАВ             РАДАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      ДЖАНСУ                                    ДЬОНМЕЗ
                      ДУРГАДЪН             МЮМЮН                ИБРЯМ
                      ЕДА                  ГЮНАЙ                ЙОЗГЮР
                      ЕЛЕНА                ХРИСТОВА             РАДЕВА
                      ЕЛМИРА               РОМАНОВА             АСЕНОВА
                      ЕМИЛ                 БЕЛАНОВ              ЕМИЛОВ
                      ЕМИНЕ                ИСМАИЛ               МЕХМЕД
                      ЕРДЖАН               РАМАДАН              МЕХМЕД
                      ЖЕНЯ                 РОМАНОВА             АСЕНОВА
                      ЗЕХРА                                     ДЕРБАЗЛАР
                      ЗОЯ                  МЛАДЕНОВА            ЯЛМАН
                      ЗЮМБЮЛА              СТРАХИЛОВА           КАРАГЬОЗОВА
                      ИЛАЙДА                                    ЮМЕР
                      ЙОВО                 СЪБИНОВ              ЖЕЛЕВ
                      ЙЪЛДЪЗ               ХАЗИМ                ЧАКЪР
                      КРАСИМИРА            НИКОЛАЕВА            РАДЕВА
                      КЯЗИМ                БАЙРЯМАЛИ            МЮМЮН
                      МАРТИН               ВЕЛИНОВ              МИНЧЕВ
                      МАРТИН               МАРТИНОВ             СЕРБЕЗОВ
                      МАРТИН               НИКОЛАЕВ             ДИМИТРОВ
                      МАХМУТ ДЖАН                               ГЮЛЕР
                      МИЛАН                РАДАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      МИЛКА                ЙОСИФОВА             АСЕНОВА
                      МУКАДДЕСНУР                               ЙОЗТЮРК
                      МУСА                                      ДЕРБАЗЛАР
                      МЮМЮН                АЛИ                  МЮМЮН
                      МЮМЮН                ИБРЯМОВ              АЛИЕВ
                      МЮМЮН                ЮСЕИН                ИБРЯМ
                      НАДРИЕ               ХАЛИБРЯМОВА          ЕРТЮРК
                      НАДЯ                 МАРТИНОВА            КАРАГЬОЗОВА
                      НЕВЕН                БОРИСОВ              ХРИСТОВ
                      НЕВЕН                ДИЛЯНОВ              АНДОНОВ
                      НЕВЕН                РАДАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      НЕВЕН                СЕВЕРИНОВ            ДЕМИРОВ
                      НЕДЯЛКО              АСЕНОВ               ЩЕЛИЯНОВ
                      НЕСИБЕ               ИБРЯМ                АЛИ
                      ОРХАН                                     ЯЛМАН
                      РАМАДАН              ШЕВКЕДОВ             МЕХМЕДОВ
                      РАФЕТ                АПТУРАМАН            РАМАДАН
                      РЕМЗИЕ               СЕИДАХМЕД            МЮМЮН
                      РЕСМИЕ               МЮМЮНАЛИ             МЕХМЕД
                      РОМАН                ИЛИЯНОВ              АСЕНОВ
                      РОСЕН                МАРТИНОВ             АСЕНОВ
                      РОСЕН                ЩЕРЕВ                МИХАЙЛОВ
                      САБИН                САБИНОВ              ЖЕЛЕВ
                      САБИН                СЕВЕРИНОВ            НАУМОВ
                      САЛИМ                КАСИМОВ              МЮМЮНОВ
                      САЛИОСМАН            ОСМАН                САЛИМ
                      СВЕТЛИН              МАРТИНОВ             КАРАГЬОЗОВ
                      СЕВГИНАР             КЯЗИМ                МИТКОВА
                      СЕВДА                ДЕМИРЕВА             ЖЕЛЕВА
                      СЕВДА                МИЛАНОВА             ЪРЪЗ
                      СЕВДА                НЕВЕНОВА             БЕКТАШ
                      СЕВДА                СЕВЕРИНОВА           ДЕМИРЕВА
                      СЕВДА                СЕВЕРИНОВА           ХРИСТОВА
                      СЕВДАЛИН             МАРИНОВ              АСЕНОВ
                      СЕВДАЛИН             МИЛАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      СЕВДАЛИН             НЕВЕНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      СЕВДАЛИН             СЕВДАЛИНОВ           ЖЕЛЕВ
                      СЕВДАЛИНА            НЕВЕНОВА             ШАНЛЪ
                      СЕВЕРИН              САБИНОВ              НАУМОВ
                      СЕМА                 МАРТИНОВА            НАУМОВА
                      СЕНЕМ                                     ЕРСЬОЗ
                      СИЛВИЯ               ВЕЛИКОВА             КАРАГЬОЗОВА
                      СИЛВИЯ               ДИЛАНОВА             МАРТИНОВА
                      СИЛВИЯ               МЛАДЕНОВА            ЙОЗТЮРК
                      СОНЯ                 ДЕМИРЕВА             КАРАГЬОЗОВА
                      СЪДИКА               ШЕРИФ                АХМЕД
                      ФАТМА ТУГЧЕ                               БЕЯЗ
                      ФАТМЕ                ДЖЕЛАТИН             ЛАТИФ
                      ФИДАНА               ДЕМИРЕВА             ХРИСТОВА
                      ФУРКАН                                    ЧЕТИН
                      ХАБИЛ                АДЕМ                 ЮМЕР
                      ХАВИЗЕ               САЛИБРЯМ             МЕХМЕД
                      ХАЗИМ                БАЙРАМАЛИ            МЮМЮН
                      ХАЛИЛ                САЛИМ                ДУРМУШ
                      ХАЛИМЕ               ИСМАИЛ               ДЕРБАЗЛАР
                      ХАСАН                                     ЙОЗДЖАН
                      ХРИСИМИР             БОТЕВ                МИХАЙЛОВ
                      ШЕНОЛ                                     ЧЕЛИК
                      ШУКРИ                МЮМЮН                ХАСАН
                      ШЮКРИЕ               МЮМЮН                СУСАМДЖЪ
                      ЯШАР                 МЮМЮНОВ              ШЕРИФОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.КЛИМАШ, кметство ..........., секция № 017
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНИТА                МАРТИНОВА            ЧАУШЕВА
                      АСЕН                 НИКОЛАЕВ             ЧАУШЕВ
                      АХМЕТ                                     БАЛКАНДЖЪ
                      БАРЪШ                                     БЕНДЖЕ
                      БИЛЯНА               НИКОЛАЕВА            КАСАБОВА
                      ДЖЕНА                ЕМИЛОВА              ИЛИЕВА
                      ДИЯН                 ХРИСТОВ              КАВАЛДЖИЕВ
                      ЕМЕЛ                                      ДУМАН
                      ЕМИЙНЕ               АЛИМЕХМЕДОВА         ЧЪТАК
                      ЕМИЛ                 РУСАНОВ              ЕМИЛОВ
                      ЕМИНЕ                                     БАХАР ЙЕШИЛ
                      ЕРДИНЧ               АЛЕЙДИН              ШЕРАФЕДИН
                      ЗЕЙНЕП               ДУРМУШАЛИ            ИНДЖЕ
                      ИЛИЯ                 МИНКОВ               МИНКОВ
                      ЙОЗДЖАН                                   БЕНДЖЕ
                      КАРАМФИЛ             АСЕНОВ               ХРИСТОВ
                      КАТЯ                 МЛАДЕНОВА            АСЕНОВА
                      КАТЯ                 САШЕВА               ДАУТЕВА
                      КРАСИМИР             МИЛАНОВ              МИЛАНОВ
                      КЯМИЛ                МЕХМЕД               МУСТАФА
                      МИЛАН                ВЕЛЕВ                МИЛАНОВ
                      МИРЕМ                ХАСАНОВА             ИНДЖОВА
                      НАЗЛЪ                                     ШЕН
                      НАСКА                КАРАМФИЛОВА          АСЕНОВА
                      НИКОЛАЙ              АСЕНОВ               ЧАУШЕВ
                      ОРЛИН                АСЕНОВ               АСЕНОВ
                      РЕМЗИЕ               ХАСАНОВА             МЕТИН
                      САДИФЕ               ШЕВКЕД               МИЛАНОВА
                      СЕВДА                АСЕНОВА              ХРИСТОВА
                      СЕЙДАХМЕД            АХМЕД                ИНДЖЕ
                      СЕЙДАХМЕД            ХАЛИД                ИНДЖЕ
                      СЕЙФУЛЛАХ                                 УЛУТАШ
                      СЕМИХ                                     ГАРИП
                      ФАТМА                СЕЙДАХМЕД            ИНДЖЕ
                      ХАСАН                ОСМАНОВ              ОСМАНОВ
                      ХУБЕН                ЮРИЕВ                ИЛИЕВ
                      ХЮСЕИН               АЛИЕВ                МЕХМЕДОВ
                      ШАБАН                ОСМАН                ХАСАН
                      ШУКРИЕ               САЛИ                 МУСТАФА
                      ЮЛИЯН                ЮРИЕВ                ИЛИЕВ
                      ЮРИЙ                 РАДЕВ                ИЛИЕВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.КОСТЕН, кметство ..........., секция № 018
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                 МУСТАФА              АЛИ
                      АЛИ ОСМАН                                 УЙГУН
                      АСЯ                  ЩЕЛИЯНОВА            БАГРЯНОВА
                      АХМЕД                САЛИМОВ              ДЕЛИСАЛИМОВ
                      АХМЕДАЛИ             ЕРЕДЖЕБ              МУСТАФА
                      БАЙРЯМАЛИ            МУРАДОВ              КЬОСЕВ
                      БЕЙЗА                                     КАРАГЬОЗ
                      ГАЛЯ                 МИХАЙЛОВА            ДЖИНОВА
                      ГЕНАДИ               ЕВГЕНИЕВ             ЛОВДЖИЕВ
                      ГЬОКХАН                                   ГЮЛЕР
                      ГЮЛСЕВЕР             МУСА                 ТЮРКАН
                      ГЮЛФИЕ               АХМЕД                ХАШИМ
                      ДАФИН                МИХАЙЛОВ             БАГРЯНОВ
                      ДЖАНЕР                                    КУЗУ
                      ЕЛЕНА                ЕВГЕНИЕВА            ЛОВДЖИЕВА
                      ЕЛИН                 МИНЧЕВ               ХРИСТОВ
                      ЕМИР                                      ТЮРКАН
                      ЕМНЯ                 ЕРЕДЖЕБ              НАДЪР
                      ЕМРЕ                                      ГЮЛЕР
                      ЕНЕС                 АХМЕТ                КАСАМАН
                      ЕНУРМЕЛЕК            АХМЕТ                КАСАМАН
                      ЕРДЖАН               РАМАДАН              АХМЕД
                      ИБРАХИМ                                   УЙГУН
                      КАРАМФИЛКА           АСЕНОВА              КУЗУ
                      КАРАМФИЛКА           ЕМИЛОВА              ИВАЙЛОВА
                      КЕНАН                ОСМАН                АЛИ
                      КУДРА                АСЕНОВА              ХРИСТОВА
                      КЪЙМЕТ               ОСМАН                АЛИ
                      МАРИН                АСЕНОВ               ЛОВДЖИЕВ
                      МАРТИН               ДАФИНОВ              БАГРЯНОВ
                      МАРТИН               МАРТИНОВ             АСЕНОВ
                      МИГЛЕНА              МИТКОВА              ЕРЗИНДЖАН
                      МИТКО                ОГНЯНОВ              ДЖИНОВ
                      МУРАТ                                     БАЙРАКТАР
                      НАЗИМ                МЕХМЕДОВ             АПТИШЕВ
                      НЕНО                 ЕВГЕНИЕВ             ЛОВДЖИЕВ
                      НИЛГЮН                                    УЙГУН ДЕМИР
                      ОСМАН                АЛИ                  НАДЪР
                      РАМАДАН              АХМЕД                ХАШИМ
                      РОЗА                 АСЕНОВА              АСЕНОВА
                      РУМЕН                МИХАЙЛОВ             БАГРЯНОВ
                      РУМЕН                РУСЛАНОВ             РАЙЧЕВ
                      РУМЕН                ХРИСТОВ              АНГЕЛОВ
                      САФИЕ                РАМАДАН              ХАШИМ АХМЕД
                      СЕВДА                МАРТИНОВА            АСЕНОВА
                      СЕВДАЛИН             МИТКОВ               ДЖИНОВ
                      СЕВДАЛИНА            СЕВДАЛИНОВА          ЙЕНИДЖИ
                      СЕВЕРИН              АСЕНОВ               ЛОВДЖИЕВ
                      СЕЙДАХМЕД            ШАКИРОВ              КУРУОСМАНОВ
                      СЕМА                 МАРТИНОВА            ЖЕЛЯЗКОВА
                      СЕЧКИН                                    УЙГУН
                      СЮЛЕЙМАН             АЛИ                  АЛИ
                      ТАЙБЕ                ХАЛИЛ                ЛОВДЖИЕВА
                      ТАНЯ                 МЛАДЕНОВА            ГРАДИНАРОВА
                      ТЕНЗИЛЕ              ХАЛИЛОВА             МЕХМЕДАЛИЕВА
                      ФАТМЕ                НИЯЗИ                АЛИ
                      ФЕВЗИ                АХМЕДОВ              ЕРЕДЖЕБОВ
                      ФИГЕН                                     АКСОЙ
                      ФУРКАН                                    ГЮЛЕР
                      ХАЛИЛ                МЕХМЕД               АДЕМ
                      ХАСАН                МУСА                 СМАИЛ
                      ХАТЧЕ                АЛИ                  МУСТАФОВА
                      ХАТЧЕ                АЛИОСМАН             КАСАМАН
                      ХЮСЕИН               СЮЛЕЙМАН             АЛИ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ЛОЗАРЕВО, кметство ..........., секция № 019
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МЕХМЕТ АЛИ                                ГЮНЕШ
                      ПЕНКА                РУСЕВА               ТОДОРОВА
                      РУСИ                 КОЛЕВ                ТОДОРОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.МАНОЛИЧ, кметство ..........., секция № 020
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АДРИАНА              ПЛАМЕНОВА            АВДЖЪ
                      АЙЛИН                                     ХОДЖАОГЛУ
                      АЙТУХАН                                   МОЛЛАОГЛУ
                      АЙШЕНУР                                   АЙСАН
                      АЛБЕНА               АСЕНОВА              ЧОЛЕВА
                      АЛИ                  ХАЛИЛ                ЧЬОЛ
                      АНА                  ХУБЕНОВА             ГРАДИНАРОВА
                      АНАСТАСИЯ            НАСКОВА              ЧЬОЛ КАРАДУМАН
                      АРДА                                      АВДЖЪ
                      АРДА                                      КОРКМАЗ
                      АХМЕД                МЕХМЕДОВ             АХМЕДОВ
                      АХМЕД                ОСМАНОВ              ЧОТУКОВ
                      БИКЕМ                                     КЮЧЮКЙЪЛМАЗ
                      БЮРХАН               КЯЗИМ                РАШИД
                      ВАСИЛ                АСЕНОВ               МОЛЛОВ
                      ВЕЛИН                НЕВЕНОВ              НАЛДЖИЕВ
                      ГЬОКАЙ                                    ЧЬОЛ
                      ГЬОКЧЕ                                    АВДЖЪ
                      ДЖЕНКА               САШЕВА               АЙСАН
                      ДИЛАЙ                                     КЮЧЮКЙЪЛМАЗ
                      ЕЛКА                 АНТОНОВА             КЕНАН
                      ЕМИНДЖАН             ИСМАИЛ               КАРАКАШ
                      ЕМРАХ                ШАБАНОВ              МЕХМЕДОВ
                      ЕМРЕ                                      АЙСАН
                      ЕНВЕР                ХЮСЕИНОВ             КЬОСЕВ
                      ЗЕКИЕ                САЛИ                 ЯЗАДЖИ
                      ЗЕЛИХА               МЕМДУ                НАИМ
                      ЗУЛБИЕ               СЕЙДАЛИ              ПАША
                      ЗЬОРЕ                ХЮСЕИНОВА            КАЛЕ
                      ЗЮМБЮЛ               АХМЕД                КЮЧЮКЙЪЛМАЗ
                      ИБРАХИМ                                   СЕВЕР
                      ИДРИЗ                АЛИ                  ЧЬОЛ
                      ИМИГЮЛ               ХАЛИБРЯМ             РАМАДАН
                      ИСКРА                ЕВГЕНИЕВА            МОЛЛАЮСЕИН
                      ИСМАИЛ               ЕМИНОВ               КАДИШЕВ
                      ЙОЗГЕ                                     КАРАКАШ
                      КАТЯ                 МИНЧЕВА              УЗУНОВА
                      КЕРФИДАНА            САМУИЛОВА            РАШКОВА
                      МАГДАЛЕНА            ХУБЕНОВА             КРАЛЕВА
                      МЕЛИХ                МЕМДУ                НАИМ
                      МЕХМЕТ                                    ЙОЗКАН
                      МИГЛЕНА              ДЕМИРЕВА             РИЗА
                      МИНЧО                ИЛИЯНОВ              УЗУНОВ
                      МИТКО                РАДАНОВ              КИРОВ
                      МЛАДЕН               МЛАДЕНОВ             ГРАДИНАРОВ
                      МЮМЮН                ХАСАН                АХМЕД
                      МЮШЕРРА              МЕМДУ                НАИМ
                      НАЙМЕ                АЛИЕВА               ЮМЕР
                      НАСКО                ПЛАМЕНОВ             ЧОЛЕВ
                      НЕВЕН                ВЕЛЕВ                НАЛДЖИЕВ
                      НЕДЖМИТИН            МЮМЮН                ПАША
                      НЕДЖМИТИН            СЮЛЕЙМАН             ЮМЕР
                      НЕЛИ                 МИЛЕНОВА             ЧОЛЕВА
                      НЕРГЮЛ               ЮСЕИН                КАРАКАШ
                      НИЛГИНА              РАЙКОВА              АНДОНОВА
                      НИХАТ                ЛЮТВИ                ЮМЕР
                      НУРАН                                     ЮДЖЕСОЙ
                      НУРИЕ                ИЗЕТ                 ГЮЛЕР
                      ОКТАЙ                НИКОЛАЕВ             ЧОЛЕВ
                      ПЛАМЕН               НАСКОВ               ЧОЛЕВ
                      РАНГЕЛ               ФИЛИПОВ              АНДОНОВ
                      РУМЕН                ЮЛИЯНОВ              КЕХАЙОВ
                      СЕЛИМЕ               МЮМЮН                ЧЬОЛ
                      СЕЛЯТИН              НИКОЛАЕВ             ЧОЛЕВ
                      СЕМРА                ДАУД                 НАЛДЖИЕВА
                      ТАНЕР                НИХАТ                ЮМЕР
                      ТУГАЙ                НИХАТ                ЮМЕР
                      ФИЛИЗ                АХМЕДОВА             ЮНДЕР
                      ФИЛИП                МИХАЙЛОВ             АНДОНОВ
                      ХАСАН                МЕХМЕДОВ             ЧОТУКОВ
                      ХАТИДЖЕ              АЗИС                 ЮМЕР
                      ХРИСТИНА             АЛДИНОВА             НАЛДЖИЕВА
                      ШЕНАЙ                ИЗЕТ                 КОРКМАЗ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.МАНОЛИЧ, кметство ..........., секция № 021
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙНАЗ                ИЛИЯЗ                МОЛЛАХЮСЕИН ЕКИНДЖИ
                      АЙСУН                                     ХЕЛВАДЖЪОГЛУ
                      АЙШЕ                 ХАСАНОВА             ЧОТУК БЕШИКЧИОГЛУ
                      АЙШЕНУР              МЮМЮН                ГЮНЕШ
                      АЛДИН                АНГЕЛОВ              КАРАГАРЕНОВ
                      АЛДИН                ВЕЛЕВ                НАЛДЖИЕВ
                      АЛИ                  НАЗИФ                КУРТУЛУШ
                      АСЯ                  ДЕМИРЕВА             КАРАГЬОЗОВА
                      БАНУ                 ШЕВКИ                КАРАГАН
                      БАХРИЕ               РАМАДАН              КАРААЛИ
                      БЕКИР                НАЗИФ                КАРААЛИ
                      БЕРКАЙ               ЗАФЕР                НАЛДЖИ
                      БЕХЧЕТ               МЮМЮН                АХМЕД
                      БОГДАН               АНГЕЛОВ              КАРАГАРЕНОВ
                      ГАЛЯ                 ХУБЕНОВА             КАРАГАРЕНОВА
                      ГЬОКСЕЛ                                   МОЛЛАОГЛУ
                      ГЮЛЕНА               ЩЕРЕВА               ХАДЖЕНОВА
                      ГЮЛСЮМ               АБДУЛАХ              ГЮНДОГДУ
                      ГЮЛШЕН                                    БАКАНОГЛУ
                      ГЮРСЕЛ                                    МОЛЛАОГЛУ
                      ДЕМИР                ЕВТИМОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      ЕДА ДЕНИЗ                                 БАШ
                      ЕЙЛЮЛ ИДИЛ                                ЙЕЛКОВАН
                      ЕЛИЗАР               ДЕМИРЕВ              КАРАГЬОЗОВ
                      ЕМИЛ                 НАЧЕВ                ХАДЖЕНОВ
                      ЕРДИНЧ               НАЗМИ                НАЛДЖЪ
                      ЗАФЕР                НИЯЗИ                НАЛДЖИ
                      ЗЕЙНЕБ               ШАБАН                ЕРГЮНЕР
                      ЗЮМБЮЛ               АЛИОСМАНОВА          ИСАЕВА
                      ЗЮМБЮЛ               ЕМИН                 СЪРАК
                      ЙОЗЛЕМ                                    ВАТАНСЕВЕР
                      ЙОЗЛЕМ                                    КАРАГАН
                      ЙОЗЛЕМ               ШЕВКИ                ГЮНДОГДУ
                      ЙОРДАН               АСЕНОВ               МОЛЛОВ
                      МЕЛИХА               НАЗМИ                РАДЕВА
                      НАГИХАН              ХАЛИТ                ГЕЗЕР
                      НАДЖИЕ               БЕКИР                МУТЛУ
                      НАЗИФ                МЮМЮНОВ              ОСМАНОВ
                      НАЗМИ                АЛИ                  НАЛДЖЪ
                      НАЗМИ                БЕКИР                КАРААЛИ
                      НУРДЖИХАН            ХАЛИТ                САЙГЪ
                      РЕФИК                МУРАД                МОЛЛАМАХМУД
                      САБАХАТИН            МЕХМЕД               ЧЬОЛ
                      САБРИЕ               ИСМЕТ                КАРААЛИ
                      САНИЕ                РЕДЖЕБ               НАЛДЖИ
                      СЕБАХАТТИН                                ЧЬОЛ
                      СЕВДА                АХМЕД                ПАЛАДЕМИР
                      СЕВИЕ                ИЛХАНОВА             МЕХМЕДОВА
                      СИНАН                НАЗИФ                УЗУН
                      СТЕФКА               ЕМИЛОВА              ДЖОШКУН
                      ТАНЕР                                     ДЖОШКУН
                      ТИХОМИР              АНТОНОВ              ФИЛИПОВ
                      ТОЛГА                                     ДЖОШКУН
                      ТЮЛАЙ                                     ПАРЛАК
                      ТЮРКАН                                    ПАРЛАК
                      ФАТМЕ                РЕДЖЕБ               АХМЕД
                      ФАТМЕ                ХЮСЕИНОВА            ОСМАНОВА
                      ХАЛИЛ                ЮСЕИН                МЮМЮН
                      ХАСАН                ЕРЕДЖЕБОВ            ХАСАНОВ
                      ХАТИДЖЕ              МОХАМЕДОВА           ОСМАНОВА
                      ХАТИДЖЕ              САЛИХОВА             СИНАБОВА
                      ХЮСЕИН               ШАБАН                СЪРАК
                      ШАБАН                АБДУЛЛА              СЪРАК
                      ШЕФИЕ                МЕХМЕД               КАРАГАН
                      ШИНАСИ               РАИФ                 МОЛЛАМАХМУД
                      ЮЗКАН                ГЮРСЕЛ               МУТЛУ
                      ЮЗНЮР                ИЛИЯЗ                ЙЕЛКОВАН


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ПОДВИС, кметство ..........., секция № 022
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МАРИЯ                ДИМИТРОВА            ДЕНЕВА
                      РАДКА                ВЪЛКОВА              ЖЕЛЯЗКОВА
                      СТЕФАН               ДИМОВ                ТОДОРОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ПРИЛЕП, кметство ..........., секция № 023
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                 ТАХИР                АХМЕД
                      АЛП ЕГЕ                                   ЙОЗТЕКИН
                      АНИФЕ                ЕРЕДЖЕБОВА           ШИМШЕК
                      АТЧЕ                 МЕХМЕД               МЕХМЕДАЛИ
                      ВОЙДАН               БАГРЯНОВ             БАГРЯНОВ
                      ДЕНИС                АТАНАСОВ             ДЕНИСОВ
                      ДЕНИЦА               СЕРБЕЗОВА            БАГРЯНОВА
                      ЕЛИ                  СЕРБЕЗОВА            КИСЬОВА
                      КИРО                 МЛАДЕНОВ             ДАУТЕВ
                      МЕХМЕД               СЕЛИМОВ              ЕНИМЕХМЕДОВ
                      НАЗМИЕ               ХЮСЕИН               САЙГЪ
                      ОНУР                                      ВАТАНСЕВЕР
                      ОСМАН ЕФЕ                                 ЙОЗТЕКИН
                      ПАКИЗЕ               БАЙРАМАЛИ            ОСМАН
                      СПАС                 КИРОВ                ДАУТЕВ
                      ТАНЕР                                     АЛТЪНДАГ
                      ТУБА                                      АКДЖАН
                      ХАСАН                ЕШИРЕФ               МУСТАФА
                      ЮЛИЯ                 АСЕНОВА              ДЕНИСОВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.САДОВО, кметство ..........., секция № 024
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВИРГИНИЯ             ИВАНОВА              КАЛОЯНЧЕВА ЙОЗГЮН
                      ГАНКА                ГОСПОДИНОВА          ГЕОРГИЕВА
                      ИВАН                 ДИМОВ                ГЕНОВ
                      МУСТАФА              МУСТАФОВ             ИБРИЯМОВ
                      СЕДИКА               ИСМАИЛОВА            ДЖИНОВА
                      ТАНЯ                 НИКОЛАЕВА            ПЕТРОВА
                      ФАТМЕ                ШЕФКЕДОВА            ЕМИНОВА
                      ХРИСТИНА             ХРИСТОВА             ХРИСТОВА
                      ЮЛИЯНА               МИХАЙЛОВНА           ТУРГУНБАЕВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 025
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДЖЕНИФЪР             ЙОРДАНОВА            ДИМИТРОВА
                      ДИМО                 ВЕЛЕВ                ГЕОРГИЕВ
                      ДИЯН                 ИВАНОВ               ИВАНОВ
                      ЗЬОХРЕ               АЛИЕВА               СЕВИНЧ
                      МАРИЯ                СЛАВОВА              КАЛЕВА
                      ОЛГИЦА                                    САВОВА
                      ПЕПА                 ИВАНОВА              ВЪЛЧЕВА
                      РАБИЕ                АЛИОСМАНОВА          ЧОЛАКОВА
                      СОНЯ                 РУМЕНОВА             ДУШЕВА
                      СТАНИМИР             ИЛИЕВ                ДИМИТРОВ
                      СТОЙКА               ИВАНОВА              КАРЧЕВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ, кметство ..........., секция № 026
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНУШКА               МИТКОВА              СЮЛЕЙМАН
                      ЗЛАТКА               МИТКОВА              ОГНЯНОВА
                      МУСТАН               ТАХИР                ХЮСЕИН
                      НАДЖИЙЕ              ХЮСЕЙНОВА            ЧАВУШ КАСИК
                      САЛИМ                ГЮЛТЯН               КАМИЛ
                      ФАТМЕ                ИСУФ                 ЧАУШ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ, кметство ..........., секция № 027
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙДУХАН              ШАКИРОВ              ШАКИРОВ
                      АЙЛИН                                     АРЪНАН
                      АЙШЕ                                      ЙОНДЕР
                      АЙШЕ                 АХМЕД                МОДРОВА
                      АЙШЕ                 ЕМИН                 ХАСАН
                      АЙШЕ                 МЕХМЕД               АЛИ
                      АЙШЕ                 ХАЛИЛ                ОСМАН
                      АЛИ                                       АЛИОГЛУ
                      АЛИ                  ЗЕКРИЕ               ХАСАН
                      АЛИ                  КАДИР                АЛИ
                      АЛИ                  ХЮСЕИНОВ             АЛИЕВ
                      АЛИНА                ВОЙДАНОВА            ДЖЕНГИЗ
                      АНА                  АСЕНОВА              ДЕМИРОВА
                      АНА                  ВЛАДИМИРОВА          МОДРОВА
                      АНА                  МАРТИНОВА            АРСОВА
                      АНИФЕ                МЕХМЕД               СЕВИНЧ
                      АНИФЕ                МЕХМЕДАЛИ            ЙЪЛМАЗ
                      АНИФЕ                ХИЛМИ                ХАСАН
                      АННА                 МИЛЕВА               КАРААГАЧ
                      АСЕН                 ИЛИЯНОВ              ЗИДАРОВ
                      АХМЕД                АБАС                 АХМЕД АБДУЛРАХМАН
                      АХМЕД                МЕХМЕД               АХМЕД
                      АХМЕД                МЕХМЕДОВ             ХАСАНОВ
                      АХМЕД                МЕХМЕДОВ             ШАКИРОВ
                      АХМЕД                ХАСАН                ЮМЕР
                      БЕЙХАН               БЕЙТУЛА              СЮЛЕЙМАН
                      БЕКИР                МЕХМЕД               АХМЕД
                      БЕРКАЙ                                    ТЮТЮНДЖЮ
                      БИНААЗИЕ             ИСУФ                 ОСМАН
                      ВАСИЛ                ХРИСТОВ              АЛЕКСАНДРОВ
                      ВАХИДЕ                                    АРЪНАН
                      ВЕСЕЛИН              ИВАНОВ               МИТЕВ
                      ГАЛИН                ДАНАИЛОВ             АТАНАСОВ
                      ГАМЗЕ                                     ТАНЪР
                      ГЮЛБЕН                                    ЧАМЛЪДЕРЕ
                      ГЮЛСЮМ               НИАЗИ                БИЛЯЛ
                      ГЮСЮМ                ХАСАН                ХАДЖИЕВА
                      ДЖАНСЕЛ                                   АЙТУНЧ
                      ДЖЕЙДА                                    СААТ
                      ДЖЕЛИЛ               РАСИМОВ              АХМЕДОВ
                      ДЖЕМАЛ                                    ЮКСЕЛ
                      ДИМЧО                МИЛЕВ                ХАДЖИЕВ
                      ЕВЕЛИНА              ИВАНОВА              МИТЕВА
                      ЕВЕЛИНА              ИВАНОВА              ХРИСТОВА
                      ЕДА                                       ХАДЖЪОГЛУ
                      ЕДЖЕМ                                     ЧЕТИН
                      ЕДЖРИН                                    БИРЧАН
                      ЕЗГИ НУР                                  КИВИК
                      ЕЛИН                 ХУБЕНОВ              ИЛИЕВ
                      ЕЛКА                 МАНУШЕВА             КИВИК
                      ЕЛФИДА               СЮЛЕЙМАН             АХМЕД
                      ЕМИЛ                 КРАСИМИРОВ           БОМБАДЖИЕВ
                      ЕМИЛ                 СЕВЕРИНОВ            МОДРОВ
                      ЕМИЛИЯ               ДАНАИЛОВА            ЙОРГЮН
                      ЕМИЛИЯ               САМУИЛОВА            ТОДОРОВА
                      ЕМИНЕ                                     ФЪЧЪДЖЪ
                      ЕМИНЕ                АХМЕД                ХАТИПОГЛУ
                      ЕМИНЕ                ИСМАЙЛХАКОВА         АХМЕДОВА
                      ЕМИНЕ                МУСТАФА              ХЮСЕЙНАЛИ
                      ЕМИНЕ                ЯКУБ                 ЮКСЕЛ
                      ЕМИТУЛА              ОСМАН                АХМЕД
                      ЕМРЕ                                      АЛБАЙРАК
                      ЕМРЕ                                      ЙОРГЮН
                      ЕНКО                 ХАРИЕВ               СТОЙКОВ
                      ЕРЕН                                      МУТЛУ
                      ЕФЕ                                       ДЖЕСУР
                      ЗАХАРИ               АНТОНОВ              ЗАХАРИЕВ
                      ЗЕЙНИШ               РИДВАН               БОЛАТТЕКИН
                      ЗЕКРИЕ               АЛИ                  ХАСАН
                      ЗИЙНЕБ               АЗИС                 МЕХМЕД
                      ЗИЙНЕБ               АЛИ                  МЕХМЕД
                      ЗИЙНЕБ               ИБРАХИМ              ТАХИР
                      ЗИЙНЕБ               ИБРЯМ                ЙОНДЕР
                      ЗИЙНЕБ               МУСТАФА              ХАЛИЛ
                      ЗИЙНЕБ               ТАХИРОВА             МУСТАФОВА
                      ЗОЯ                  ЮЛИЯНОВА             ЮМЕР
                      ЗЮМБЮЛА              ВЛАДИМИРОВА          МОДРОВА
                      ИБРАХИМ                                   КЬОКЛЮ
                      ИКРЯМ                ХАСАН                ИКРЯМ
                      ИЛИЯН                ИЛИЯНОВ              ЗАХАРИЕВ
                      ИЛКЕР                                     ТЮТЮНДЖЮ
                      ИСМАИЛ               ЗЕЙТИ                ЯМЕН
                      ИСМАИЛ               НИАЗИ                ИСМАИЛ
                      ИСМАИЛХАКЪ           ХЮСЕИН               АХМЕД
                      ИСМАЙЛ               ИСМАИЛХАКЪ           АХМЕД
                      ИСМЕГЮЛ              ТЕФИК                РАШИД
                      ИСМИ                 МУСТАФА              ЕМИН
                      ЙОЗГЮР               ЛЮТВИ                СМАИХАКЪ
                      КААН                                      ХАДЖЪОГЛУ
                      КЕВСЕР               АХМЕД                АХМЕД
                      КЕРЕМ                                     ЙОЗДЖАН
                      КЕРИМЕ               НАЗИФ                АХМЕД
                      КИПРА                ЙОСИФОВА             БАГРЯНОВА
                      КЮБРА                                     МУТЛУ
                      ЛЕВЕН                НАСКОВ               ЧАУШЕВ
                      ЛЮТВИ                ЕМИН                 СМАИХАКЪ
                      МАЖДЕ                МУСТАФА              АХМЕД
                      МАЛИН                МАЛИНОВ              ЕНЧЕВ
                      МАРГАРИТА            ИВАЙЛОВА             ЕНЧЕВА
                      МАРГАРИТА            МАЛИНОВА             ЕНЧЕВА
                      МАРТИН               МАРТИНОВ             МАРИНОВ
                      МАРТИН               ОРЛИНОВ              ХАДЖИЕВ
                      МЕЛТЕМ                                    ТАНЪР ЪНАК
                      МЕРТ                                      ГЮВЕН
                      МЕТИН                ИСМАИЛ               МЕХМЕД
                      МЕХМЕД               ОСМАН                ИБРЯМХАК
                      МЕХМЕД               ХАККЪ                ЮМЕР
                      МЕХМЕД               ХЮСЕИНОВ             ИСУФОВ
                      МЕХМЕТ                                    АЛИОГЛУ
                      МИЙРЕМ               РАМАДАНОВА           АЛИЕВА
                      МИЛЕН                РУСАЛИНОВ            МАРИНОВ
                      МИЛЕНА               РУСАЛИНОВА           МАРИНОВА
                      МИТКО                ИЛИЯНОВ              ЗИДАРОВ
                      МИТКО                МИЛАНОВ              САШЕВ
                      МЛАДЕН               РУСАЛИНОВ            МАРИНОВ
                      МОНИКА               ЮЛИЯНОВА             МИЛКОВА
                      МУРАД                ХАБИЛ                МУРАД
                      МУСТАФА              ДЖЕМИЛ               ОСМАН
                      МУСТАФА              ОСМАН                ВЕЙСЕЛ
                      МУСТАФА              ХЮСЕИН               МУСТАФА
                      НАДЯ                 АНГЕЛОВА             МАРИНОВА
                      НАДЯ                 ЙОРДАНОВА            БОМБАДЖИЕВА
                      НАЗМИЙЕ                                   КАРААГАЧ
                      НЕВИЕ                БЕКИР                БИЛЯЛ
                      НЕДЖМИЕ              МУСТАФА              АТАНАСОВА
                      НЕЛИ                 ИЛИЯНОВА             СТОЙКОВА
                      НЕШЕ                 ИБРАХИМ              ВЕЙСЕЛ
                      НИАЗИ                ИСМАИЛОВ             ЧАУШЕВ
                      НИАЗИ                ХАКЪ                 БИЛЯЛ
                      НИКОЛАЙ              АЛБЕНОВ              ХАДЖИЕВ
                      НИКОЛАЙ              МАРТИНОВ             МАРИНОВ
                      НУРГЮЛ                                    УГУРЛУ
                      ОГУЗХАН                                   ЙОРГЮН
                      ОСМАН                АЗИС                 ОСМАН
                      ОСМАН                МЕХМЕД               ИБРЯМХАК
                      ОСМАН                ХАСАН                ВЕЙСЕЛ
                      РАБИЕ                ОСМАН                СМАИХАКЪ
                      РАДКО                ОГНЯНОВ              БОЯДЖИЕВ
                      РАЙНО                МИЛЕВ                ХАДЖИЕВ
                      РАЙЧИН               ИЛИАНОВ              ЗАХАРИЕВ
                      РАМАДАН              ХАСАН                ОСМАН
                      РЕДЖЕП                                    КАРААГАЧ
                      РЕМЗИЕ               АДЕМ                 СЕВИНЧ
                      РЕСМИ                ИБРАМОВ              ЧАУШЕВ
                      РОСИЦА               ЕНЬОВА               ДИМИТРОВА
                      РУМЕН                МИХАЙЛОВ             МАРИНОВ
                      САБИН                ВОЙДАНОВ             БАГРЯНОВ
                      САВАШ                                     ХАТИПОГЛУ
                      САНИЕ                АХМЕД                ЮМЕР
                      САНИЕ                ДЖЕЛИЛ               МЕХМЕД
                      СЕВДА                ЕВГЕНИЕВА            АХМЕД
                      СЕВДА                МИТЕВА               ХАДЖИЕВА
                      СЕВДАЛИН             ХАРИЗАНОВ            ЧАВДАРОВ
                      СЕВДАЛИНА            ЯНКОВА               БИРЧАН
                      СЕВЕРИН              ЕМИЛОВ               МОДРОВ
                      СЕВЕРИН              СЕВЕРИНОВ            МОДРОВ
                      СЕВЕРИН              ХУБЕНОВ              ИЛИЕВ
                      СЕВЕРИНА             ИВАНОВА              ЧОРЛУЛУОГЛУ
                      СЕДА                                      КАРАДАМ
                      СЕЙДЕ                ХАМИД                ЮМЕР
                      СЕЛВЕТ               МУСТАФА              ВЕЙСЕЛ
                      СЕЛИМЕ               МЕХМЕДОВА            ЙОСИФОВА
                      СЕЛИН                                     ЙОЗДЖАН
                      СЕРХАН               ИСА                  ДЖЕЛИЛ
                      СИЛВИЯ               ВЛАДИМИРОВА          МОДРОВА
                      СУЗАНА               РАДЕВА               ЗАХАРИЕВА
                      СЪЛЗИЦА              СЕВДАЛИНОВА          ДЖЕЛИЛ
                      ТЕФИК                ХЮСЕИН               АЛИ
                      ТИЖЕН                РУМЕНОВА             ГЮЛДОГАН
                      ФАНКА                ХРИСТОВА             ХРИСТОВА
                      ФАТИХ                                     АЛБАЙРАК
                      ФАТМА НУР                                 ГЮЛ
                      ФАТМЕ                АЛИ                  АХМЕД
                      ФАТМЕ                ИСМАИЛОВА            ШАКИРОВА
                      ФАТМЕ                МУСТАФА              КУЛАКСЪЗ
                      ФАТМЕ                МУСТАФА              ХЮСЕИН
                      ФАТМЕ                ХАЛИИБРЯМ            МЕХМЕД
                      ФАТМЕ                ХЮСЕИН               АХМЕД
                      ФАТМЕ                ХЮСЕИНАЛИ            ХЮСЕИН
                      ФЕИЙДЕС              МУСТАФА              ИСУФ
                      ФЕЙЗИ                КЯМИЛОВ              САЛИЕВ
                      ФЕРДИ                                     КАРААГАЧ
                      ФИДАНКА              ВЛАДИМИРОВА          МОДРОВА
                      ФИЙДЕС               МУСТАФА              ЮМЕР
                      ФИЙДЕС               ОСМАН                ОСМАН
                      ФУРКАН                                    СЕВИНЧ
                      ФУРКАН                                    ХАНДАН
                      ХАДЖЕР               МЕХМЕДАЛИ            ОСМАН
                      ХАДЖЕР               ОСМАН                МУСТАФА
                      ХАЙРИЕ               АХМЕД                САРЪ
                      ХАЛИЛ                МУСТАФОВ             ЕМИНОВ
                      ХАЛИТ                                     ТОПАЛ
                      ХАМЗА                ХАККЪ                ИСУФ
                      ХАМИД                АХМЕД                ЮМЕР
                      ХАНИФЕ               ХЮСЕИН               ЕМИН
                      ХАСАН                АХМЕД                ЮМЕР
                      ХАСАН                ИКРЯМ                ТАХИР
                      ХАСАН                ОСМАН                АЗИС
                      ХАТИЕ                МУСТАФА              МУСТАФА САЛКЪМ
                      ХАТЧЕ                АХМЕД                ШАКИРОВА
                      ХАТЧЕ                ЕМИН                 ИСУФОВА
                      ХЪЛМИ                МУСТАФА              МУСТАФА
                      ХЮСЕИН               АХМЕД                МЕХМЕД
                      ХЮСЕИН               АХМЕД                ХЮСЕИН
                      ХЮСЕИН               ИСМАИЛ               ШАКИР
                      ШАКИР                МЕХМЕДОВ             ШАКИРОВ
                      ЪШЪЛ                                      ЧАЛЪШКАН
                      ЮКСЕЛ                АХМЕД                МАТЛЮБ
                      ЮЛИЯ                 ДЕМИРОВА             ХРИСТОВА
                      ЮЛИЯ                 МИХАЙЛОВА            МАРИНОВА
                      ЮЛИЯ                 СЕВЕРИНОВА           ТОПАЛ
                      ЮМЕГЮЛСЮМ            ХАСАН                АХМЕД
                      ЮНЗИЛЕ               МЕХМЕД               ОСМАН
                      ЮРКИЕ                ОСМАН                БОЯДЖИЕВА
                      ЮСУФ                 ХАМЗА                ИСУФ
                      ЯКУБ                 ЯКУБОВ               АЛИЕВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 029
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                 САЛИ                 ЮСУФ
                      ДЕНЬО                ГОСПОДИНОВ           ДЕНЕВ
                      ЕРСИН                                     ЧЕТИН
                      ЙОВКА                ВЪЛЧЕВА              СТОЯНОВА
                      МЕДЖНУН              САЛИ                 ЮСУФ
                      МИХАЛ                КОЛЕВ                МИХАЙЛОВ
                      САЛИ                 ЮСУФ                 ЮСУФ
                      ТОДОР                ВЪЛЧЕВ               СТОЯНОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
                                                  (чл. 39, ал. 1 ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ЧУБРА, кметство ..........., секция № 030
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ПЕНКА                ЖИВКОВА              АЛКАН