СЪОБЩЕНИЕ

  Община Сунгурларе уведомява, че Районна избирателна комисия Бургас ще проведе обучение на секционните избирателни комисии (СИК), назначени на територията на Община Сунгурларе на 31.05.2024г. от 11:00 часа в киносалона на НЧ "Просвета 1882" гр. Сунгурларе.

  Партиите и коалициите, които в своите предложения са включили лица от различни населени места да се заинтересуват и същите своевременно да бъдат уведомени за обучението.

  За повече информация относно назначените състави на СИК и ПСИК се обръщайте към представителите на партии и коалиции, направили предложенията, административно обслужване (фронт офис гр. Сунгурларе), кметове и кметски наместници по населени места.

тел. за допълнителна информация: 05571/5096

  §§§ Необходимо е членовете на СИК и ПСИК да предоставят своите банкови сметки (ако имат такива) за изплащане на възнагражденията.