Обяви от ЕП

Покажи брой 
Покана за подготвителна среща по Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 05 Юли 2022
Подбор по документи и събеседване с кандидатите за длъжностите „Образователен медиатор“ и „Общностен работник“ 27 Юни 2022
Покана за участие в конференция 02 Юни 2022
Конкурс по документи и събеседване за длъжностите „Образователен Медиатор“ и „Общностен работник” 31 Май 2022
Проект „Приеми ме 2015“ ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год. 13 Септември 2021
Съобщение за прекратяване на LOT 1 от процедура по PRAG - CB005.2.12.116-LP-SU-3 10 Октомври 2020
Покана за свикване на общо извънредно събрание на сдружение Местна инициативна група - Котел, Сунгурларе и Върбица 30 Март 2020
Заключителна кръгла маса по проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе” 19 Декември 2019
ПРОТОКОЛ 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА ОБЩНОСТЕН МЕДИАТОР 10 Юни 2019
ПРОТОКОЛ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА ОБЩНОСТЕН МЕДИАТОР 20 Май 2019