Избори ЕП и НС 2024

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. 28.05.2024г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. 28.05.2024г.
Обучение на секционните избирателни комисии на 31.05.2024г. 23.05.2024г.
Образуване на подвижна избирателна секция (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Сунгурларе 17.05.2024г.
Покана за провеждане на консултации при Кмета на Община Сунгурларе за определяне състав на ПСИК 17.05.2024г.
Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването 17.05.2024г.
Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване 08.05.2024г.
Съобщение на Централна избирателна комисия - проверка в избирателните списъци 30.04.2024г.
Определяне на началото и реда на предизборната кампания 30.04.2024г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 24.04.2024г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 24.04.2024г.
Избирателен списък за гласуване в избори за членове на ЕП от Р България на 9 юни 2024 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 24.04.2024г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. - гр. Сунгурларе 24.04.2024г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 24.04.2024г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 24.04.2024г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 24.04.2024г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - гр. Сунгурларе 24.04.2024г.
Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от РБългария и за народни представители на 9 юни 2024г. 23.04.2024г.
Информация за избирателите в изборите за членове на ЕП от Р България и за НС на 9 юни 2024г. 22.04.2024г.
Покана за провеждане на консултации за съставяне на СИК при Кмета на Община Сунугрларе 15.04.2024г.