Избори НС 04.04.2021г.

Съобщение относно гласуване с документи с изтекъл срок на валидност 04.04.2021г.
Допълнителни материали за обучение на СИК 29.03.2021г.
Материали за обучение на СИК 25.03.2021г.
Информация за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвиването 25.03.2021г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 24.03.2021г.
Уведомление за обучение за изборите за народни представители 11.03.2021г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - гр. Сунгурларе 19.02.2021г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарев 19.02.2021г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 19.02.2021г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 19.02.2021г.
Съъобщение относно ваксинация на членовете на СИК 18.02.2021г.
Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за избиране на народни представители 15.02.2021г.
Информация за избирателите 09.02.2021г.
Покана за консултативна среща за определяне състави на СИК на територията на община Сунгурларе 09.02.2021г.
Заповед за образуване и утвърждаване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе 09.02.2021г.