Избори ЕП 2019г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 14.05.2019г.
Съобщение за провеждане на обучение за СИК 14.05.2019г.
Начало и ред за провеждане на предизборната кампания 10.05.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ 07.05.2019г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019 г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 11.04.2019г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 11.04.2019г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 11.04.2019г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. - гр. Сунгурларе 11.04.2019г.
Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за членове на ЕП на 26.05.2019г. 08.04.2019г.
Покана за провеждане на консултации за състави на СИК при Кмета на Община Сунгурларе 02.04.2019г.