Избори ПВР/НС 14.11.2021г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 17.11.2021г.
Обучителни материали за СИК 08.11.2021г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за ПВР/НС на 14 ноември 2021г. (чл. 39, ал. 1 ИК) 05.11.2021г.
Информация за избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето 04.11.2021г.
Информация относно гласуване с документи с изтекъл срок на валидност 04.11.2021г.
Заповед за забрана на продажбата и сервирането на алкохол на 15.11.2021г. 02.11.2021г.
Съобщение за избиратели със затруднения в придвижването 01.11.2021г.
Съобщение за обучение на СИК 29.10.2021г.
Образуване на подвижна избирателна секция за избиратели с трайни увреждания 20.10.2021г.
Съобщение за избирателите 04.10.2021г.
Определяне на реда и условията за провеждане на предизборна кампания в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021г. 04.10.2021г.
Предварителен избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. - секции 12, 25, 29 01.10.2021г.
Предварителен избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. - секции 1 - 11, 13 - 24, 26 - 28, 30 01.10.2021г.
Покана за провеждане на консултации за състави на СИК при Кмета на Община Сунгурларе 27.09.2021г.
Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите на ПВР и народни представители 27.09.2021г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ 21.09.2021г.
Заповед на Кмета на Община Сунгурларе за образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе 21.09.2021г.