Избори НС 02.10.2022г.

Забраняване продажбата и сервирането на алкохол за времето от 20:00ч. на 01.10.2022г. до 08:00ч. на 03.10.2022г. 27.09.2022г.
Списък на заличени лица 23.09.2022г.
Покана за консултативна среща за определяне състав на ПСИК за избиратели с трайни увреждания 14.09.2022г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТЯЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022Г. 13.09.2022г.
СЪОБЩЕНИЕ за избиратели със затруднения в придвижването 12.09.2022г.
Определяне на условията и реда за произвеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г. 30.08.2022г.
Съобщение за избирателите - елктронни услуги от МЕУ 29.08.2022г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ 25.08.2022г.
СЪОБЩЕНИЕ 25.08.2022г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. - секции 18 - 24, 26 - 28, 30 18.08.2022г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. - секции 1 - 11, 13 - 17 18.08.2022г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. - секции 12, 25, 29 18.08.2022г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ 18.08.2022г.
Определяне местата за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 октомври 2022г. 16.08.2022г.
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе 12.08.2022г.
Покана за провеждане на консултации за състав на СИК при Кмета на Община Сунгурларе 12.08.2022г.