Избори НС 02.04.2023г.

Заключително обучение на членовете на секционните избирателни комисии 30.03.2023г.
Забраняване продажбата и сервирането на алкохол за времето от 20:00ч. на 01.04.2023г. до 08:00ч. на 03.04.2023г. 22.03.2023г.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 22.03.2023г.
Издаване удостоверения по чл. 263 ал. 1 от Изборния кодекс 21.03.2023г.
Съобщение за обучение на СИК 17.03.2023г.
Покана за провеждане на консултации при Кмета на Община Сунгурларе за определяне състав на ПСИК 11.03.2023г.
СЪОБЩЕНИЕ за избиратели със затруднения в придвижването 10.03.2023г.
Определяне на условията и реда за произвеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 2 април 2023г. 24.02.2023г.
Съобщение за избирателите 21.02.2023г.
Информация за избирателите 17.02.2023г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 16.02.2023г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 16.02.2023г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 16.02.2023г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. - гр. Сунгурларе 16.02.2023г.
Определяне на местата за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. 13.02.2023г.
Покана за провеждане на консултации за състави на СИК при Кмета на Община Сунгурларе 10.02.2023г.
Заповед на Кмета на Община Сунгурларе за образуване на избирателни секции за провеждане на избори за Народно събрание на 2.4.2023г. 07.02.2023г.