Програми

Общинска програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе - 2021-2028г.
Програма за опазване на околната среда на територията на Община Сунгурларе 2021-2028г.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Програма за опазване на околната среда
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сунгурларе 2021-2025г.
Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Сунгурларе, 2021-2028г.
Отчет по изпълнението на "Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020г. на територията на Община Сунгурларе" за 2019г.
Актуализирана Общинска програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе - 2015-2020г.
Програма за опазване на околната среда на Община Сунгурларе, 2016-2020г.
Общинска програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе - 2015-2020г.
Актуализирана Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г.