Покажи брой 
Утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците за 2024 година
Утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците за 2023 година
Утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците за 2021 година
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на хранителни продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ОУ с. Прилеп
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Славянци
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Чубра
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Съединение
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Лозарево