Бюджет и финанси

Подкатегории

Решение за приемане на бюджета на Община Сунгурларе за 2024 г. 23 Февруари 2024
Решение за приемане на бюджета на Община Сунгурларе за 2023 г. 08 Септември 2023
Покана за обществено обсъждане на отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе за 2022г. 10 Август 2023
Покана за публично обсъждане на бюджета за 2023 г. 07 Август 2023
Отчет за изпълнението на бюджета за 2021г. 15 Септември 2022
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2021 ГОДИНА 12 Септември 2022
Решение за приемане на бюджета за 2022г. 16 Май 2022
Покана за публично обсъждане на Проекта на бюджета на Община Сунгурларе за 2022 г. 22 Март 2022
Съобщение от отдел "Местни приходи" във връзка с високата заболеваемост на територията на Община Сунгурларе 25 Януари 2022
СФУК 03 Декември 2021
Система на двойния подпис 03 Декември 2021
Процедура по УПП на проекти 03 Декември 2021
Кодекс за поведение на ОА 03 Декември 2021
Вътрешни правила за ПК 03 Декември 2021
Вътрешни правила за БП 03 Декември 2021
Стратегия за управление на риска за период 2021-2023г. в Община Сунгурларе 20 Август 2021
Покана за публично обсъждане на Проекта на бюджета на Община Сунгурларе за 2021 г. 05 Февруари 2021
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 22 Декември 2020
Покана за публично обсъждане на Проект за бюджет на Община Сунгурларе за 2020 г. 15 Януари 2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРИЕ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2018 ГОДИНА 05 Септември 2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2018 ГОДИНА 28 Август 2019
Покана за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Сунгурларе за 2019г. 03 Януари 2019
Предложение за одобряване на План-сметка за необходимите разходи по управление на отпадъците през 2019г. 21 Декември 2018
Местни приходи 23 Януари 2018
Бюджет на Община Сунгурларе 23 Януари 2018
Годишни отчети 23 Януари 2018
Бюджет и финанси 22 Януари 2018