Достъп до обществена информация

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Сунгурларе през 2023г.
Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Сунгурларе през 2022г.
Вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация в Община Сунгурларе
Протокол за устно заявяване на административна услуга
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в общинска администрация Сунгурларе през 2021г.
Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация
Харта за правата на потребителя на административни услуги
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Сунгурларе
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в общинска администрация Сунгурларе през 2020г.
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в общинска администрация Сунгурларе през 2019г.
Закон за достъп до обществена информация
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в общинска администрация Сунгурларе през 2018г.
Заявление за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация Сунгурларе
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Сунгурларе
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в общинска администрация Сунгурларе през 2017г.
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в общинска администрация Сунгурларе през 2016г.