Обяви

Покажи брой 
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в с. Прилеп 11.07.2024г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Чубра 10.07.2024г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 10.07.2024г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Манолич и с. Везенково 02.07.2024г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Манолич 02.07.2024г.
Подбор на персонал по проект “Бъдеще за децата в Община Сунгурларе“ 01.07.2024г.
Обява за насрочен публичен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост в с. Лозарево 27.06.2024г.
Обява за насрочен публичен търг за продажба на недвижим имот в с. Ведрово 20.06.2024г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Съединение, с. Скала и с. Завет 31.05.2024г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Костен и с. Вълчин 31.05.2024г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Манолич, с. Везенково и с. Велислав 31.05.2024г.
Съобщение за одобрен ПУП-ПП землище с. Черница 29.05.2024г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 28.05.2024г.
Протокол за рапределение на пасищата 2024/2025г. 17.05.2024г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост 07.05.2024г.
Списък на пенсионерски клуб, подали заявление за дърва за огрев за 2024г. 18.04.2024г.
Списък на лицата от гр. Сунгурларе, подали заявления за дърва за огрев за 2024г. 18.04.2024г.
Съобщение до наследниците на Георги Рачев Куцаров - одобрен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х86 кв. 12 ПУП с. Горово 18.04.2024г.
Съобщение за одобрен ПУП-ПП землище с. Вълчин 10.04.2024г.
Съобщение за инвестиционни предложения - с. Костен, с. Садово, гр. Сунгурларе, с. Съединение 27.03.2024г.