Осигуряване на пожарна безопасност и недопускане на злополуки при прибиране на селскостопанската реколта 04.06.2024г.
Съобщение за провеждане на дезакаризационна с дезинсекционна обработка срещу кърлежи и възрастни форми на комари 29.05.2024г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. 28.05.2024г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. 28.05.2024г.
Обучение на секционните избирателни комисии на 31.05.2024г. 23.05.2024г.
Възможности за финансово подпомагане по СПРЗСР 2023 - 2027г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 - 2020г. – Покана за информационно събитие 23.05.2024г.
Образуване на подвижна избирателна секция (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Сунгурларе 17.05.2024г.
Покана за провеждане на консултации при Кмета на Община Сунгурларе за определяне състав на ПСИК 17.05.2024г.
Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването 17.05.2024г.
Общински футболен турнир на малки врати 19 май 2024г. 16.05.2024г.