Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 12.09.2019г.
45 ГОДИНИ ГРАД СУНГУРЛАРЕ 12.09.2019г.
Заповед РД-16-332 на Регионална дирекция по горите - Бургас относно предотвратяване на заболяването Африканска чума по свинете 11.09.2019г.
Заповед РД-16-320 на Регионална дирекция по горите - Бургас относно предотвратяване на заболяването Африканска чума по свинете 11.09.2019г.
ПРАЗНИК НА МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА 10.09.2019г.
„Да изчистим България Заедно“! 10.09.2019г.
ОБМЕННО ПОСЕЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ” 09.09.2019г.
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОВОД 134 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 06.09.2019г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРИЕ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2018 ГОДИНА 05.09.2019г.
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО СЛУЧАЙ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ГРАД СУНГУРЛАРЕ 04.09.2019г.