Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка към предварителния проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе 05.09.2018г.
СУНГУРЛАРЕ - ГРАД С ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ ДИМИТРИНА ГУГОВА 05.09.2018г.
Сунгурларе празнува 04.09.2018г.
"Да изчистим България заедно!" 04.09.2018г.
Кампания за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 04.09.2018г.
Приветствие от Президента на Република България и поздравителни адреси от Националното сдружение на общините в РБ, Централно военно окръжие - гр. Бургас и ТСБ - Югоизток по случай 44 години от обявяването на Сунгурларе за град 31.08.2018г.
Покана за събрание на правоимащите на заличеното ТКЗС Сунгурларе 30.08.2018г.
Поздравление от инж. Васил Панделиев по случай 44 години град Сунгурларе 29.08.2018г.
Покана за информационна среща за представяне на възможностите за кандидатстване по мерки от СВОМР за прием 2018г. 29.08.2018г.
Програма за провеждане на празника по случай 44 години от обявяването на Сунгурларе за град 22.08.2018г.