ДЕСЕТ ГОДИНИ ПЕВЧЕСКА ГРУПА „ЗДРАВЕЦ” С. ЗАВЕТ 19.04.2019г.
КРОСКЪНТРИ „СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА” 2019 19.04.2019г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019 г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 11.04.2019г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 11.04.2019г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 11.04.2019г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. - гр. Сунгурларе 11.04.2019г.
ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ” 10.04.2019г.
Кроскънтри "Сунгурларска долина" 2019 - програма 09.04.2019г.
Поздравителен адрес от Кмета на Община Сунгурларе по повод 8 април - Международен ден на ромите 08.04.2019г.
СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2019 ГОДИНА В СУНГУРЛАРЕ 05.04.2019г.