Официално откриване на пречиствателната станция за отпадъчни води в Айтос 07.08.2020г.
Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Садово, община Сунгурларе 05.08.2020г.
Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Есен, община Сунгурларе 29.07.2020г.
Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Ведрово, община Сунгурларе 29.07.2020г.
Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Костен, община Сунгурларе 07.07.2020г.
Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Вълчин, община Сунгурларе 03.07.2020г.
Заповед за преустановяване посещенията на деца и служители в ДГ Грозден и Чубра 25.06.2020г.
Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе, считано от 00:00 часа на 21.06.2020 година до второ нареждане 20.06.2020г.
Традиционен събор на село Подвис 20.06.2020г.
Информационна среща за запознаване на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с новите им права и задължения в Сунгурларе 19.06.2020г.