ЛАЗАРКИ НАРИЧАХА ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 22.04.2019г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУНГУРЛАРЕ СЪВМЕСТНО С „ЕЛЕКТРОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ“ ЕАД ЩЕ ПРОВЕДЕ КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 22.04.2019г.
С ТРАДИЦИИТЕ В ДЕНЯ НА ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК В СУНГУРЛАРЕ 19.04.2019г.
Поздравителен адрес от Кмета на Община Сунгурларе по случай 10 годишния юбилей от създаването на певческа група "Здравец" 19.04.2019г.
ДЕСЕТ ГОДИНИ ПЕВЧЕСКА ГРУПА „ЗДРАВЕЦ” С. ЗАВЕТ 19.04.2019г.
КРОСКЪНТРИ „СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА” 2019 19.04.2019г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019 г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 11.04.2019г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 11.04.2019г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 11.04.2019г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. - гр. Сунгурларе 11.04.2019г.