П Л А Н - Г Р А Ф И К на предстоящото изплащане на обезщетения на собствениците на домашни прасета, заклани за лична консумация 12.09.2019г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 12.09.2019г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 12.09.2019г.
45 ГОДИНИ ГРАД СУНГУРЛАРЕ 12.09.2019г.
Заповед РД-16-332 на Регионална дирекция по горите - Бургас относно предотвратяване на заболяването Африканска чума по свинете 11.09.2019г.
Заповед РД-16-320 на Регионална дирекция по горите - Бургас относно предотвратяване на заболяването Африканска чума по свинете 11.09.2019г.
ПРАЗНИК НА МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА 10.09.2019г.
„Да изчистим България Заедно“! 10.09.2019г.
ОБМЕННО ПОСЕЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ” 09.09.2019г.
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОВОД 134 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 06.09.2019г.