Телефонен указател - Общинска администрация Сунгурларе

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Адрес за кореспонденция : гр. Сунгурларе ,ул.”Г.Димитров”№10
тел. кмет :05571/5063 Факс:05571/5585;Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Длъжност  Име , фамилия  Тел. GSM  Вътр.тел.
  Кмет на община    Васил  Панделиев    50-63 / 878623446    112 
  Заместник  кмет    Диана  Гурева   57-21 / 878680102   114
  Заместник  кмет    Хатидже Георгиева    892237600  
  Секретар на община    Росица Чанева   56-64 / 878681133    124

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

  Длъжност    Име , фамилия  Тел. GSM   Вътр.тел.
  Председател на ОбС     Халил Ахмед     51-12/ 897568888     135
  Мл.експерт ОбС     Марияна Петкова     51-12/ 878624478     135

 

ДИРЕКЦИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

  Длъжност    Име , фамилия    Телeфон/GSM    Вътр.тел. 
  Ст. Експерт  АОД     Екатерина Пахова     51-12/878917310     116 
   Мл.експерт АПОН     Димка Андонова Чанева     50-96/879636540     151 
   Мл.експерт  ГРАО     Величка Байнашева     50-96/878915263     117
   Технически сътрудник     Драгомира Жорова     5063/879636551     111 
   Техн.сътр.-домакин     Снежана Начева     50-85/878627116     160
   Ст.специалист     Андреана Берданкова    52-95/878915338    122
   Системен администратор     Деян    Панев    879636553  
   Сигурност на инф.и ОМП     Красимир  Добрев   878678946  
   Секретар МКБППМН    Лазар Лазаров    51-16/878678928    113
   Мл.юристконсулт    Михаела  Ралчева    878678001    157
   Ст.експерт АПОН    Красимира Куриева    879636560  
   Ст.спец.АПОН/гр.ритуали
  и обредни дейности
   Нели Тончева    50-96/878679064  

 

ДИРЕКЦИЯ“ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

  Длъжност    Име , фамилия    Телeфон/GSM    Вътр.тел. 
   Гл.счетоводител     Станислава Йорданова     51-07/892237585     115 
   Директор дирекция     Елена Ралчева     50-85/878682032     123
   Гл.експерт  Б и Ф     Иванка Генчева    50-85/878915289     123
   Гл. експерт .Счетоводител     Мария Рускова    50-85/878679012       119
   Мл. експерт.Счетоводител     Снежана Рускова    50-85/878917327    119
   Ст.спец.касиер-счетоводител     Марушка Кехайова    51-29/878625349    121
   Гл.специалист    Василка Георгиева    878678044    119
   Ст.спец.касиер-счетоводител     Галина Калковска    878682050    116
   Ст.спец.счетоводител    Стела Касабова    878915340    119
   Ст.спец.счетоводител    Петя Терзиева    878682046    119
   Млад. експерт    Юмюгюл Хаса    878917319   119

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

  Длъжност     Име , фамилия    Телeфон/GSM    Вътр.тел. 
   Гл.експерт”Общ.собственост”        Валентина Узунова     52-95/87891632     152 
   Специлист „Жил.наст.НО”       Соня Колева    52-95/878912390     120
   Гл.експерт”ОбПФ”    Веселина Парталова     50-72/878627099     144
   Ст.инсп.”търг.трансп.стоп.”     Денка Камшева    50-93/878678252     125
   Гл.експерт    Гроздан  Димов    879636541   144

 

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО,
ЕКОЛОГИЯ,БКС  И УПРАВЛЕНИЕ НА ОПП“

  Длъжност     Име , фамилия    Телeфон/GSM    Вътр.тел. 
   Главен  архитект     Константин Якубович     878678260   
   Гл.експерт ”Строителство”     Кънчо Георгиев    51-83/892237676     131 
   Гл.специалист ”УТ”     Донка Маринчева       51-58/878682081     141
   Гл.спец.”Кад.и контр.д-сти“     Тодор Кенов    51-58/878916331       134
   Ст.експерт”общ.поръчки”    Венко Данев    51-83/878679008     157
   Ст. специалист ”Чертожник”     Виолета Андреева    51-83/878916325     129
   Ст.спец. Контр.д-сти по стр.    Гергана Желязкова    51-58/878912394     133
  Мл. експерт „Еколог”    Ирена  Ангелова    50-72/878915363   158
   Гл.експерт  УОПП    Петър Мушиев    878627115  
   Ст.експерт       Гюнер Моллахюсеин     50-72    144
   Гл.експерт    Ирина Ружева    878628132  
   Мл.експерт    Хамизе  Гази    878678976  
   Гл.експерт    Мустафа Осман    51-83/879636554    132
   Ст.специалист БКС    Иван Чуков    52-30/878678915  
  Гл.експерт   Ивайло  Русков   52-30/878678973  

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ,
КУЛТУРА,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,СПОРТ И ТУРИЗЪМ

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  Длъжност     Име , фамилия    Телeфон/GSM    Вътр.тел. 
   Гл.експерт Соц.дейности“        Димитринка Събева     878917303     113
   Ст.спец.” „Соц.дейности“    Диляна Чанкова-Янева     57-30/878913359   

 

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

  Длъжност  Име , фамилия   Телeфон/GSM   Вътр.тел. 
   Гл.експерт       Антоанета Алексиева    56-81/878682055   

КУЛТУРНО, МУЗЕЙНО ДЕЛО, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
  Длъжност    Име , фамилия    Телeфон/GSM    Вътр.тел. 
  Гл.експерт       Шабан Мустафа    878627114   
  Гл.експерт Култура    Тончо Тончев    52-65/878679060   
  В-к “Сунгурларска долина”    Веселина Делчева    50-97/878915312   
  Общински радиовъзел      Петя  Грунова   878622588  
  Ст.специалист   Иванка Вълкова   878679055  
  Специалист      Галина Чанева      878627102  

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ“

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

  Длъжност   Име , фамилия    Телeфон/GSM    Вътр.тел. 
   Ст.инспектор       Маргарита Караиванова     57-03/878629206     140
   Инспектор     Венелина Катърджиева     57-03/878682003     128 
   Ст.счетоводител        Даниела Петрова    57-03/878629203     143
   Касиер-приходи     Валунка Христова     57-04/878629207     126

 

ОБЩИНСКИ  ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

  Длъжност   Име , фамилия   Телeфон/GSM   Вътр.тел. 
   Директор дирекция     Димитър Гавазов     879637238   
   Оператор въвеждане на  данни     Дочка Тенева    879636550  
   Ръководител участък    Хайретин Ходжа    878623498  
   Ръководител участък     Здравко Георгиев     878679865   
   Стражар       Кристина Славова    878622703  
   Стражар       Ганчо  Манев    878627123  
   Стражар       Хюсеин Бекир    878627124  
   Стражар       Метин Гюджен    878627121  
   Стражар       Радко Христов    878624542  
   Стражар       Мюмюн Кадиш       878624541  

 

ДЕЖУРНИ  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

  Длъжност    Име , фамилия    Телeфон/GSM  Вътр.тел.
  Оперативен дежурен      Славчо Дюлгеров    51-11 /878257690    136
  Оперативен дежурен      Стефан  Вълков   51-11/878257690   136
  Оперативен дежурен    Иван Караиванов   51-11/878257690   136
  Оперативен дежурен      Иван Узунов   51-11/878257690   136
  Оперативен дежурен      Веселин Гашев   51-11/878257690   136
  Охранител     Веселин Вълков   878624451  

 

  Длъжност   Име , фамилия    Телeфон/GSM    Вътр.тел. 
  Военен  отдел    Иван Баев    50-99/888750745    137

 


ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ - ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ - ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ