Търгове и конкурси

Заповед №231 за насрочване на публичен търг за  избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под  наем, както следва:

Последни :