Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД №407/22.06.2016г. за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  , за срок до десет години на обект – публична  общинска собственост,

Последни :