Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД № 428 публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе

Процедура за провеждане на   публичен  търг с явно наддаване за продажба на движими вещи  общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас, а именно :


     Влекач МАН ТГА 01 с рег. № А 6695 ММ ведно с Полуремарке  PANAV HC  1 36 с рег. № А 2661 ЕК
при начална цена 27475 ,00 / Двадесет и седем   хиляди четиристотин седемдесет и пет     / лева с ДДС

 

ЗАПОВЕД №428