Съобщения по чл.32 от ДОПК

СПИСЪК НА ЛИЦА ДЛЪЖНИЦИ КЪМ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

СПИСЪК НА ЛИЦА ДЛЪЖНИЦИ КЪМ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
неоткрити чрез български пощи със изтекъл срок на доброволно плащане към 01 февруари 2018г.

1.ТАТЯНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА – ГР.СОФИЯ
2.ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА – ГР.КАРНОБАТ
3.МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА – ГР.БУРГАС
4.КЕРКА ПЕТРОВА КОЛЕВА –ГР.БУРГАС
5. ТИМ ЛЕС – ГР.СУНГУРЛАРЕ
6.ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА – С.ЕСЕН
7.ХЮСЕИН МАРИНОВ КАЛАЙДЖИЕВ – ГР.СУНГУРЛАРЕ
8.КАТЯ ИЛИЕВА МАРИНОВА – С.ВЕЗЕНКОВО
9.ХРИСТО РАЧЕВ ДЖАМБАЗОВ –ГР.СУНГУРЛАРЕ
10.ХАСАН АХМЕД МЕХМЕД –С.ГРОЗДЕН
11.СТОЙКА СТЕФАНОВА ДЪЛГЪЧЕВА-ГР.ЯМБОЛ
12.ХРИСТО ИВАНОВ ЩИЛИЯНОВ- ГР.СУНГУРЛАРЕ
13.ФЕДАИЛ КАДИР МЕХМЕД-С.КЛИМАШ
14.РАЧО ИВАНОВ ДЖАВБАЗОВ-ГР.СУНГУРЛАРЕ
15.СОФКА СИМЕОНОВА АНДОНОВА-С.ГРОЗДЕН
16.ЙОНИКО ЕООД-ГР.СОФИЯ
17.РОЛАН ООД-ГР.БУРГАС
18.МАРКЪС ЕООД-ГР.БУРГАС
19.СТАНДАРТ АГРО-АМ ЕООД- ГР.БУРГАС
20.ДИМПЕКС ЕООД - ГР.БУРГАС
21.АНДРОМЕДА –ГИНЧО КОРАЛСКИ ЕТ –ГР.КАРНОБАТ
22. ЕРДЖАН РАМАДАН МЕХМЕД- С.КАМЧИЯ
23.РЕДЖЕБ ИДРИЗ МОЛЛАЮСЕИН-С.МАНОЛИЧ
24.ШАКИР СЕВИНЧ – С.ПРИЛЕП
25.МИГЛЕНА МАРИНОВА ЗАХАРИЕВА-С.КОСТЕН