Съобщения по чл.32 от ДОПК

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ , ОБЛАСТ БУРГАС ОТДЕЛ “ МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “
До: Неджиб Ахмедов Неджибов Гр. Сунгурларе

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване ,чрез прилагане към досието ви.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ , ОБЛАСТ БУРГАС ОТДЕЛ “ МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “
До: Славка Божилова Стоянова Гр. Сунгурларе ул. Крайречна № 8

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване ,чрез прилагане към досието ви.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ , ОБЛАСТ БУРГАС ОТДЕЛ “ МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “
До: Дуду Али Яшар Гр. Сунгурларе ул. Иван Вазов № 25

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване ,чрез прилагане към досието ви.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ , ОБЛАСТ БУРГАС ОТДЕЛ “ МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “
До: Красимир Ангелов Кабаков  Гр. Сунгурларе ул. В. Коларов № 16

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване ,чрез прилагане към досието ви.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ , ОБЛАСТ БУРГАС ОТДЕЛ “ МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “
До: Ангел Христов Илиянов Гр. Сунгурларе ул. Изгрев № 21

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване ,чрез прилагане към досието ви.

Последни :