Обяви и съобщения

Дирекция „Бюро по труда” Карнобат обявява, че продължава набирането на кандидати за дуално професионално обучение във Федерална Република Германия по програма MobiPro-EU за 2016 г., Проект BIW BAU.