Обяви и съобщения

Анкетна карта за определяне на датата на празника на гр. Сунгурларе

ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

От известно време се зароди идеята да бъде обсъден от обществеността въпросът „Кога е най-удачно да се отбелязва празникът на града ни?”

Мотивите за това обсъждане са следните:

1.Още през септември 1999 г. при ръкополагането на отец Димитрий, като йеромонах за нашата църква, Негово високопреосвещенство митрополит Ионикий препоръча празникът на глада да се отбелязва заедно с храмовия празник „Св.Архангел Михаил” на 8 ноември.
На 14.02.2016 г. група свещеници от нашата епархия, гости за общинския празник „Трифон Зарезан” потвърдиха тази препоръка.

2.Голяма част от селищата в страната, обявени с Укази за градове празнуват в дните, когато са им храмовите празници /Камено, Стралджа,Стрелча, Стражица и др./.

3.Първата събота на м.септември както празнуваме до сега, се очертава в последните години като начало на гроздобера и много сунгурларци са ангажирани с това.

В тази връзка, уважаеми съграждани, сме разпространили анкета, която е трудно да стигне до всички Вас, със следния Въпрос:

„Желаете ли празникът на гр. Сунгурларе /04 септември/, да се чества заедно с храмовия празник „Св.Архангел Михаил” на 8 ноември?
Отговорите са „Да” и „Не”!

При желание от Ваша страна да участвате в това Допитване, можете да попълнете Анкетата и да я предадете във Фронт офиса в общината в срок до 10.08.2017г.

Убеден съм, че ще осмислите като добри християни тази идея и ще я подкрепите!

Благодаря Ви!

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе


ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ПРАЗНИКА НА ГР.СУНГУРЛАРЕ /4-ТИ СЕПТЕМВРИ/, ДА СЕ ЧЕСТВА С ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК „СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“-8-МИ НОЕМВРИ


ДОПИТВАНЕ