Обяви и съобщения

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данъкът върху моторните превозни средства и патентният данък за 2018 година вече могат да бъдат платени. В община Сунгурларе няма промяна в размера на налозите от миналата година.

Последни :