Новини

На 18 август 2017 г в салона на читалище „Пробуда“ 1931 с.Чубра се проведе среща с част от жителите на селището с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация от гр. Бургас г-жа Ирина Иванова .

Последни :