Новини

Previous Next

Уважаеми госпожи и господа, кметове, уважаеми г-н председател на Общински съвет-Сунгурларе, общински съветници, служители в общинската и администрациите в кметствата и кметските наместничества от Община Сунгурларе,