Новини

На 26 април 2017 г. в ритуалната зала в града се проведе работна среща с кмета на общината, заместник кметовете, секретаря на общината, кметовете и кметските наместници и служители от общинската администрация.