Новини от спорт

Футболният клуб възстанови своята дейност, след пауза от една година, поради разногласия в Управителния съвет. След проведеното общо събрание на ОФК „Манолич” на 30 юни тази година клуба има ново ръководство. За Председател на УС на клуба е избран Белгин Кадиш кмет на с. Манолич.

След проведеното Общо събрание на 30.06.2016 г. на Сдружението за нестопанска цел Общински футболен клуб „Сунгурларска долина” беше избрано ново ръководство с председател на Управителния съвет Гроздан Тодоров.

Последни :