Култура

Главен експерт Култура - Тончо Тончев    : 52-65/878679060
В-к “Сунгурларска долина” - Веселина Делчева    : 50-97/878915312
Общински радиовъзел -  Петя Грунова    : 878622588
Ст.специалист -  Иванка Вълкова     : 878679055
Специалист -  Галина Чанева     : 878627102


Анкета

Според Вас, кои са най-подходящите места и средства за популяризиране на природно-историческото, архитектурното и културното богатство на общината?