Кмет

Pahdeliev

КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Образование ВИСШЕ МАГИСТЪР -  ВИММЕСС гр. Русе,
специалност „Автоматизация на производството“.
Следдипломна специализация „Ремонт и поддържане на енергийни машини и съоръжения“..

 

Заповеди на
кмета

  Отчети на
кмета