Бюджет и финанси

Директор дирекция  -  Елена Ралчева    : 50-85/878682032, Вътр.тел.123
Гл.експерт  Б и Ф  -  Иванка Генчева     : 50-85/878915289, Вътр.тел.123
Гл. експерт .Счетоводител   -   Мария Рускова     : 50-85/878679012, Вътр.тел.119
Мл. експерт.Счетоводител   -   Снежана Рускова       : 50-85/878917327, Вътр.тел.119
Ст.спец.касиер-счетоводител  -   Марушка Кехайова      : 51-29/878625349, Вътр.тел.121
Гл.специалист  -   Василка Георгиева     : 878678044, Вътр.тел.119
Ст.спец.касиер-счетоводител   -   Галина Калковска      : 878682050, Вътр.тел.116
Ст.спец.счетоводител   -   Стела Касабова      : 878915340, Вътр.тел.119
Ст.спец.счетоводител   -   Петя Терзиева     : 878682046, Вътр.тел.119
Млад. експерт   -   Юмюгюл Хаса    878917319     : 878917319, Вътр.тел.119