Бюджет - Образование

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2016г. между училищата и детските градини


Заповед

Приложение

Формули


Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2016г. между училищата и детските градини


Заповед № 181/29.02.2016г.

Приложение към Заповед № 181/29.02. 2016г.

Последни :