Банкови сметки

UnicreditBulbank

УниКредит Булбанк
 
IBAN   BG89UNCR70008421757106
BIC     UNCRBGSF
 
код   Данък недвижими имоти       442100
код   Такса битови отпадъци          442400
код   Моторни превозни средства  442300
код   Придобиване на имущество  442500    
код   Административни услуги       448007 

Последни :