ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

          ОБЩИНА  СУНГУРЛАРЕ  УВЕДОМЯВА  ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАРИ  И ЧЛЕНОВЕ  НА СИК    НАЗНАЧЕНИ  ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ  НА  ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ  НА  27.10.2019Г. , ЧЕ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ   ЩЕ ПРОВЕДЕ    ОБУЧЕНИЕ   НА  21.10.2019Г. ОТ 14.30 ЧАСА  В  ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА” /КИНОСАЛОНА/  ГР.СУНГУРЛАРЕ.

       ПАРТИИТЕ  И КОАЛИЦИИТЕ  , КОИТО ВЪВ  СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  СА  ВКЛЮЧИЛИ  ЛИЦА  ОТ   РАЗЛИЧНИ  НАСЕЛЕНИ  МЕСТА   ДА СЕ  ЗАИНТЕРИСОВАТ   И  СЪЩИТЕ СВОЕВРЕМЕННО  ДА  БЪДАТ  УВЕДОМЕНИ  ЗА ОБУЧЕНИЕТО.

      ЗА ПОВЕЧЕ  ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО  НАЗНАЧЕНИТЕ  СЪСТАВИ  НА СИК  В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ  НАПРАВИЛИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯТА , ГЛ.ЕКСПЕРТ  АПОН  И  МЛ.ЕКСПЕРТ  ГРАО – ЗА ГР.СУНГУРЛАРЕ , КМЕТОВЕ  И  КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ  ПО  НАСЕЛЕНИ  МЕСТА.

  

ТЕЛ.ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ -055715096