Заключителна кръгла маса по програма РОМАКТ

   На 26.09.2019г., от 15:00 часа, в Ритуалната зала на община Сунгурларе ще се проведе Заключителна кръгла маса по програма РОМАКТ. В рамките на срещата ще се обсъдят постигнатите за две години резултати и устойчивостта на подхода на програмата. Също така ще бъде представен изготвения от община Сунгурларе мониторингов доклад, отчитащ изпълнението на заложените дейности по приоритетите на Общински план за интеграция на ромите за 2018.г. На събитието участие ще вземат представители на МАГ – Сунгурларе, община Сунгурларе, членове на Общинска работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите и на програма РОМАКТ.

Програма за интервенция на местно ниво на фасилитатор Диян Данков програма РОМАКТ