ОРГАНИЗИРА
ТРИНАДЕСЕТИ
НАЦИОНАЛЕН
ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС

ЗА ТАМБУРА
„РУСКО СТЕФАНОВ”
ГР. СУНГУРЛАРЕ
26 ОКТОМВРИ 2019 г.

 

КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА
КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 

С ПОДКРЕПАТА НА:
Министерство  на Културата, Министерство на Образованието и науката, АМТИИ – Пловдив,
НУФИ „Филип Кутев” – гр. Котел

 


С Т А Т У Т

   ЦЕЛ: Да издирва нови дарования, посветили се на фолклорното изпълнителско изкуство в свиренето на тамбура; да стимулира високо професионално майсторство и художествен вкус; да стане средище за обмяна на традиционни и новаторски методики в съвременното обучение при свиренето на тамбура.

   Право на участие имат всички деца, младежи и народни изпълнители от 7 години до неограничена горна граница на възрастта от страната и чужбина.

 

РЕГЛАМЕНТ

   1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

   1.1. За участие в Тринадесетия Национален фолклорен конкурс за тамбура „Руско Стефанов” се допускат всички участници – свирачи на тамбура от Музикални школи при читалища , ЦРД, СУ с разширено изучаване на народни инструменти, НУИ, НУФИ, АМТИИ и ВУЗ с изучаване на народни инструменти.

Участниците се разделят на 5 (пет) възрастови групи:
I-ва група – от ¬І до ІV клас /от 7 до 10 год./
II-ра група – от V до VІІ клас /от 11 до 13 год./
III-та група – от VІІІ до ХІІ клас  до навършване на 18-годишна възраст
IV-та група – от 18 до 25-годишна възраст
V-та група – от 25 до  неограничена горна възрастова  граница

   1.2. Ще бъдат присъдени следните награди:
- приз на Кмета на Община Сунгурларе / призът може да бъде спечелен от един участник само веднъж/
- организаторите осигуряват паричен награден фонд за класираните на първо, второ и трето място  във всяка възрастова група /без първа възрастова група/, както и за отличените с грамота „отлично представил се“ и „много добре представил се“ в първа възрастова група;
- във втора и трета възрастова група наградите не се дублират;
- ученици от V  до VII  клас, индивидуални изпълнители  от втора възрастова група класирани на първо второ и трето място получават еднократна финансова подкрепа  по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 година, при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.
   Ученици от VIII до XII клас,  индивидуални изпълнители от трета възрастова група, класирани на I-во, II- ро и III-то място, получават еднократна финансова подкрепа и   стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 година, при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби;  

 - в рамките на ХІІІ-то издание на конкурса се присъжда награда за най-добро изпълнение на музикална пиеса от репертоара на Румен Сираков
- грамота за участие на останали извън класирането
- грамота на художествен ръководител за високи художествени постижения;
- награда за авторска пиеса за тамбура или тамбурашки състав.

   1.4. Място на провеждане на конкурса – Читалище “Просвета 1882 ”   гр. Сунгурларе.
   1.5. Пътните разходи и нощувките са за сметка на участниците или организацията, която ги изпраща.
   1.6. Организационният комитет се ангажира да предложи на всички участници в конкурса и техните придружители подходящи условия за нощувка на преференциални цени.
   1.7. Организаторите осигуряват закуска за участниците.
   1.8.Такса за участие в конкурса не се заплаща

   2. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ

   2.1. Индивидуални изпълнители
   2.1.1. Всички изпълнители участват с две пиеси за тамбура, с времетраене до 5 минути. Участниците в I-ва група изпълняват две пиеси по желание. При участниците във II-ра, III-та, IV-та и V-та група една от пиесите задължително трябва да е от репертоара на Румен Сираков, Йордан Цветков, Петър Цамбов, Осман Демов или Игнат Куков, а другата – по избор от съвременния тамбурджийски репертоар или пиеса със съвременен аранжимент (може и авторска на изпълнителя).
   2.1.2. Съпроводът е по желание на изпълнителите от един инструмент (народен или оркестър от народни инструменти).

   2.2. Тамбурашки камерни формации (до 9 изпълнителя) и тамбурашки оркестри (над 12 изпълнителя).
   2.2.1. Съставите от Средните училища изпълняват две пиеси с времетраене до 6 мин.
   2.3. Тамбурашки групи за изворен фолклор
   2.3.1. Групите изпълняват характерен за региона си репертоар с времетраене до 6 мин.

   2.4. Графикът за реда на явяване се определя от Организационния комитет, а не явилите се навреме се явяват последни по участие.
   2.4.1. По преценка на журито наградените участват в гала-концерт.
   2.4.2. Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира и записва изпълненията на участниците, с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плаща права и обезщетения.

   2.5. Заявки за участие по образец се подават до 21 октомври /включително/ 2019г. на адрес:

гр. Сунгурларе  пк.8470
обл. Бургаска
Община Сунгурларе За конкурса “Руско Стефанов”
e-maill: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
e-maill: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
лице за контакти:
Тончо Тончев- главен експерт “Култура ”
моб. тел.  0878 67 90 60
      0894 39 36 33

 

Приложение: Заявка за участие