РУСКА ДЕЛЕГАЦИЯ В СУНГУРЛАРЕ

   Руска делегация от с. Бондари, Районев център в област Тамбов, бе на посещение в Община Сунгурларе в периода от 13.06.2019г. - 16.06.2019г. Бондарски район се намира на 300 километра  от Москва, в него са включени 52 населени места. Населението на Бондари е 4 хил.жители, а в района живеят 13 хил.жители. Има добре развито селско и горско стопанство, грънчарство и бъчварство, хранително-вкусова промишленост и дърводобивни предприятия.

   Посещението бе по инициатива на руската страна и съдействието на г-н Димитър Георгиев, представител на Министерството на икономиката на РБългария в посолството ни в Москва. Основната цел на гостуването бе да се осъществят срещи с общинската администрация и местния бизнес в сферата на селското и горско стопанство, на пчеларството и винопроизводството. 

   Делегацията бе водена от Александър Воробьев - административен ръководител (глава) на Бондарския район. Членове на делегацията бяха: А.Мимикина - секретар администрацията на Бондарския район, Надежда Кошелева - общински съветник в Бондарски район, Татяна Передери - председател на Асоциацията на фермерските кооперации в Тамбовска област, Александър Передери - глава на Фермерско стопанство „Передери” и  Димитър Попов - директор на Тамбовско областно държавно горско стопанство.

   В рамките на своята визита, гостите проведоха среща с кмета на Община Сунгурларе инж. Васил Панделиев, неговия екип,  представители на бизнеса и институциите, сред които - ЗП „Тончо Драгнев” с.Чубра, ЗП „Иван Узунов” гр. Сунгурларе, ЕТ „МИЛК - Радостина Манева” с. Терзийско, Винарна „Зеланос” с. Славянци, „Шато - Сунгурларе” гр. Сунгурларе, СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе, РУ „Полиция” гр. Сунгурларе. На срещата присъства и г-жа Ирина Романова - художник, живуща в село Подвис.

   В първия опознавателен разговор, бяха маркирани основните предимства и достойнства на районите, след което в заседателната зала на Общински съвет Сунгурларе бяха представени презентации за икономическата среда и приоритетите  в Сунгурларския и Бондарския райони. Обсъдени бяха и възможности за бъдещо сътрудничество. „ … И двата района в голяма  част са със сходни характеристики. Бихме могли да набележим конкретни, прагматични проекти и възможности, от които могат да се възползват и двете страни”, заяви кметът на общината инж. Васил Панделиев. Той посочи, че  „…една от сферите, в която можем да имаме пресечна точка на интересите, е хранително-вкусовата промишленост и износа на родни продукти. Друга сфера за сътрудничество е възможността за внос на иглолистна дървесина от Русия. Причината е, че има много дърводобиващи предприятия в Бондарския район.“ По време на срещата гостите поискаха  съдействие  за технолози, за да ги насочат за избор на машини, които  да закупят, тъй като в България, както и в съседните държави Турция и Гърция, има сериозно производство на технологии в сферата на хранително-вкусовата промишленост.  Изразиха желанието си за обмен  на опит в зърнопроизводството, интересувайки се  за купуване на сортове, които при нас дават по-добри добиви.

   На следващия ден гостите посетиха стопанствата на земеделските производители, „Шато Сунгурларе“ и язовир „Камчия”, който е с водосборна площ 1612 кв.км. и снабдява с питейна вода  голяма част от областите  Бургас и  Варна. Посетиха и забележителности в града: Музейната сбирка по „Лозарство и винарство”, „Експозиционния център по корабомоделизъм”, „Експозицията на спортните постижения и спорта в Община Сунгурларе”, Зимната градина на СУ „Христо Ботев” и православния храм „Св. Архангел Михаил” в града, местността „Ичмята” и др. Всички останаха възхитени от природните дадености и богатото културно-историческото наследство, с което разполага общината, със съхранените традиции и бит и не на последно място от сърдечното посрещане и българското гостоприемство.

   С готовност за приятелство и бъдещо сътрудничество, делегацията от Русия отпътува от Община Сунгурларе.

ГАЛЕРИЯ