ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА


   В пределна възраст човек престава да преследва нови хоризонти, да направлява живота си, да го вкарва в нови русла, за да го променя. Не че чак толкова времето е спряло, просто не бързаш за никъде. Изтъркулили са се 65 години, изпращайки  и посрещайки всяка една от тях, зазиждайки ги на гърба на поколенията. По стъпалата надолу имаме доста време за простор на спомени, констатации и самооценки за времето назад. Дни, месеци, години. Живота ни е разпилял по всички  посоки, но съм  сигурна, че всички без изключение заспиват, и се събуждат с родното и обично Сунгурларе.

   Днес стане ли въпрос в тези тежки времена за прослойката „пенсионери” /въпреки, че  считаме за изпълнен дълга си пред държавата и обществото/, подхождаме с известно притеснение пред младите поколения. Заслужено се отнасяме с уважение, респект и разбира се надежда към тях. Те са двигателят на обществените процеси. Ние пък претендираме за поколението със здрави основи във всички посоки на ценностна система - родолюбие, култура, възпитание, устойчивост, трудолюбие, морал и много други качествени синоними. Съхранили сме и традицията за себеуважение и памет. Но това са размисли на превала на живота.

   Изтекли са 50 години от завършване на основното ни образование, годините  са безпощадни, а идеята да се видим, все по-желана. Наши амбициозни другари, с любезното съдействие на обичния ни съученик и кмет - настоящ - Васко Панделиев поеха тази инициатива  за което сърдечно много благодарим.

   Срещата се състоя в съботният ден на 15.VI. - със  сборен пункт - центъра на града от 19:00ч. Вълнуващите мигове бяха запечатани на фото. В ресторанта пък съобразителните организатори ни предоставиха стари снимки на набор 1954-ти, които дълго обикаляха от човек на човек, по няколко пъти ги връщахме и преразглеждахме. От тах ни гледаха прилично облечени, красиво подстригани, стройни  и сериозни момчета и момичета, а в средата като майка - орлица класната ни - другарката Карагьозова, на която днес толкова се радвахме. Много бихме искали да ни придружава до края, окриляйки ни да продължаваме напред в старостта. Уви е невъзможно по житейските закони.

   Бяхме толкова красиви на тази стара снимка. Върнахме се към най-красивата част на живота - младостта ни. Само  дето сред нас вече не бяха - тези, които рано, рано ни напуснаха от този свят. Отдадохме им почит, с утехата от стиховете:

   “ Така ще е последните години,
   все нещо във очите ни ще гложди ,
   все някой покрай нас ще си замине,
   а друг - да се роди без нас-ще може!

   И старостта, все по ще ни отива,
   и вече няма да ни изненадва,
   утехата да сме все по-дълго живи -
   за нас е най-красивата  награда!!!”

   С това основание - скромно продължихме със същинската част на срещата. Почерпихме се, рецитирахме, пяхме, а по-здравите наши екс-момичета, красиво люшнаха хубави български хора, че чак благородно и завидно възкликнахме - “Ех, това сега баби ли са ?” Ето отговора:

   “Старите пребрадени жени
   символи останаха навеки
   бабите от днешните ни дни
   още разтуптяват ни сърцето.

   Бабите на днешните ни дни
   динамични, винаги заети,
   не седят на столче отстрани,
   съчиняват песни и куплети.

   Бабите от днешните ни дни
   ще поемат те към свойта вечност,
   но дано във внуците добри
   да запалят - истинска човечност!”

   Прибрахме се по домовете си! Сигурна съм, че вълнението продължи дни след това. Беше ни хубаво!

   Атанаска Тодорова - по сърце от Сунгурларе!!!