Общинско състезание по безопасност на движението по пътищата „Да запазим децата на пътя 2019”

 

   Днес, /22.03.2019/ в ритуална зала на Общински съвет град Сунгурларе се проведе общинското състезание по безопасност на движението по пътищата „Да запазим децата на пътя 2019”. Кметът на Община Сунгурларе инж. Васил Панделиев откри състезанието и пожела успехи на всички участници. Събитието се организира от Община Сунгурларе, ЦПЛР-ОДК Сунгурларе, РУ на МВР Сунгурларе, Български червен кръст. Ученическо състезание по безопасност на движението по пътищата в Община Сунгурларе е един от активните методи за усвояване на процедурни познавателни структури, свързани с безопасността на движението по пътищата. В различните етапи на провежданите състезания се прилагат ситуационни, дискусионни и опитни методи на интерактивното обучение по БДП. Състезанието се провежда с отбори, определени от съответните училища, в които са включени по един ученик от 5., 6. и 7. клас, чрез въпроси, тестове и игри, където  учениците демонстрират своите знания по безопасност на движението, усвоени по време на учебните часове, залегнали в учебните програми на Министерство на образованието и науката за учениците от 5. до 7. клас.

   Залата на Общински съвет събра участници от всички училища на община Сунгурларе.  Знанията си показаха ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Лозарево, ОУ „Васил Левски” с. Прилеп, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Манолич, СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Грозден, ОУ „Отец Паисий” с. Съединение. По регламент състезанието се проведе в три кръга: решаване на тест-листовка, викторина, а в трети етап отборите бяха подложени на проверка на знанията за оказване първа долекарска помощ при възникнала ситуация и подреждаха пъзели с пътни знаци. След много емоции, много упорита работа и  много забавление журито обяви победителите. Безспорни победители станаха учениците от СУ „Христо Ботев” които ще представят община Сунгурларе на областният кръг на състезанието. Победителите получиха грамоти и медали. На второ място се класира отбора на ОУ „Васил Левски” с. Прилеп, а трето място зае отбора на ОУ „Отец Паисий” с. Съединение. Всички участници получиха грамоти за достойно представяне.

   Състезанието е част от дейностите, заложени в Националния календар на МОН и негови основни цели са формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите, свързани с безопасност на движението по пътищата, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации и фактори при тяхното участие в движението по пътя и оказване на помощ в случай на нужда.

 

ГАЛЕРИЯ